Městská policie v rámci čtyřdenní dopravně bezpečnostní akce znovu kontroluje provoz elektrokoloběžek v Praze

|

Hlavní město ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy se znovu zaměřuje na dodržování správného způsobu jízdy na kolech a elektrokoloběžkách. Strážníci v rámci celoměstské dopravně bezpečnostní akce tak od čtvrtka 12. října do neděle 15. října kontrolují cyklisty i jezdce na elektrokoloběžkách. Smyslem akce je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole.

Praha dlouhodobě velmi vážně řeší situaci související zejména s provozem elektrokoloběžek ve městě. Pražané i návštěvníci metropole si často stěžují na to, že se jejich uživatelé chovají bezohledně a nebezpečně. Hlavní město proto ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy nyní opakuje několikadenní kontrolu provozu elektrokoloběžek, ale i kol, v metropoli.

Akce začíná dnes, ve čtvrtek 12. října, a potrvá až do neděle 15. října. Výsledky kontrol pak budou zveřejněny následující den. Za každý z celkem patnácti obvodů pražské městské policie i za hlídkový útvar se do akce zapojují minimálně dvě dvoučlenné hlídky, tedy více jak 64 strážníků.

„Akci zaměřenou na elektrokoloběžky po necelých dvou měsících opakujeme, abychom dali jasně najevo, že tomuto problému se dál věnujeme. Ať už jde o jejich problematické parkování na chodnících či neukázněnou jízdu, na níž se budou městští strážníci nyní opět zaměřovat. Chceme, aby centrum města bylo přívětivé pro všechny obyvatele i návštěvníky a aby v ulicích i na chodnících panovalo bezpečí a pořádek,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, do jehož gesce patří i bezpečnost.

Mezi nejčastější prohřešky jezdců na elektrokoloběžkách, ale i cyklistů, se řadí jízda po chodníku nebo nerespektování dopravního značení, kdy se většinou jedná o jízdu v protisměru. U koloběžkářů se strážníci v některých případech setkávají i s jízdou ve dvou nebo pod vlivem alkoholu.

Hlavní město společně s Městskou policií hl. m. Prahy uskutečnilo obdobnou kontrolu provozu elektrokoloběžek a kol už na konci letošních letních prázdnin v rámci akce nazvané Koloběžka. Při ní odhalili celkem 1 336 přestupků, za které uložili 402 pokut v celkové výši 191 800 korun. Dále bylo 63 přestupků oznámeno správnímu orgánu a ostatní byly řešeny domluvou. Nejvíce přestupků zjistili strážníci v Praze 1, konkrétně 288, a v Praze 2, kde odhalili 126 přestupků.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha schválila 223 nových smluv pro restaurační zahrádky v historickém centru a provedla druhé kolo kontrol smluvních podmínek

Pražská rada schválila celkem 223 nových nájemních smluv za účelem provozu restauračních zahrádek na pozemcích v Pražské památkové rezervace. Jejich provozovatelé se podpisem smlouvy zavážou dodržovat Manuál pro restaurační zahrádky. Zároveň magistrát provedl druhé kolo kontrol dodržování smluvních podmínek u již dříve uzavřených 142 smluv.

Praha

Městská policie o víkendu odhalila přes 700 přestupků jezdců na koloběžkách a kolech

V neděli o půlnoci skončila další čtyřdenní bezpečnostně preventivní akce, při které strážníci kontrolovali, jak cyklisté a jezdci na elektrokoloběžkách dodržují pravidla silničního provozu. Kontrolu provádělo více jak 64 strážníků na území Prahy. Hlídky si vytipovaly lokality a časové úseky, které jsou z jejich pohledu nejvíce problematické. Jedná se již o druhou akci hlavního města ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy zaměřenou na tento typ přestupků.