Luční hrdinové ve známkovém sešitku

|

Dnes, 6. září, uvádí Česká pošta do prodeje novou příležitostnou písmenovou poštovní známku Maková panenka a motýl Emanuel, která vychází ve známkovém sešitku. Autorem grafické úpravy je Petr Foltera.

Námětem známky jsou pohádkové postavičky Maková panenka a motýl Emanuel se srdcem jako symbolem lásky. Motiv vychází z ilustrací Gabriely Dubské, které vytvořila pro pohádkovou knížku Václava Čtvrtka O Makové panence a motýlu Emanuelovi, podle níž v roce 1972 vznikl televizní večerníček. Knížka vypráví o společných dobrodružstvích panenky se sukničkou z makového květu a jejího motýlího přítele.

Známkový sešitek obsahuje 10 kusů příležitostných známek ve formě celoplošných samolepek s oddělením formou průseku. Nominále známky je zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 27 Kč. Cena sešitku je k datu vydání 270 Kč.

Součástí emise je i obálka prvního dne vydání (FDC), na níž elegantní motýl Emanuel poletuje nad Makovou panenkou a přiklání k ní rozkvetlý luční kvítek. Celou emisi vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o., známku metodou ofsetu v nákladu 100 000 kusů sešitků (dohromady 1 000 000 známek) a FDC digitálním tiskem v nákladu 2 400 kusů. Zájemci si mohou nový známkový sešitek zakoupit na přepážkách nebo v e-shopu na webu České pošty.

PODCAST:

6. 9. 2023 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 316kB)

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Česká pošta

Novým transformačním manažerem České pošty je Luděk Palek

Vláda ČR 28. června schválila transformační strategii České pošty. Za koordinaci příprav konkrétních kroků prováděcího plánu transformace včetně jeho finální podoby je zodpovědný Luděk Palek, který vede útvar Strategie a řízení změn. Do funkce nastoupil v červenci, kdy nahradil dosavadního manažera transformace Martina Chládka. Aktuálním úkolem Luďka Palka je příprava jednotlivých částí plánu tak, aby materiál mohl být předložen vládě ke schválení do konce září. Po schválení plánu bude dohlížet na jeho realizaci a koordinovat jednotlivé kroky.

Česká pošta

Českou poštu opustí 282 administrativních zaměstnanců

Česká pošta postupně realizuje sadu opatření vedoucích k její stabilizaci. Ta jsou důležitou částí její transformace. Jde o úsporná opatření v provozních nákladech, počtu využívaných objektů, nebo počtu zaměstnanců a také o změny procesů vedoucích k zajištění lepší kvality obsluhy klientů.