Lesníky se skauty spojuje zájem o přírodu, krajinu i životní prostředí, podepsali memorandum

|

Hradec Králové, 20. února 2024 – Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali 20. února generální ředitel Lesů České republiky Dalibor Šafařík se starostou spolku Junák – český skaut Josefem Výprachtickým.

Lesy ČR vždy podporovaly a nadále budou podporovat skautskou organizaci při naplňování jejího poslání, tedy ve výchově i rozvoji dětí a mladých lidí.

„Se skauty nás spojuje zájem o přírodu, krajinu i životní prostředí a v jejich environmentálním vzdělávání i pobytu v přírodě vidím velký smysl. Nepochybuji o tom, že jsou mezi skauty naši budoucí kolegové,“ říká Dalibor Šafařík.

„Skautské oddíly se rády pouští do dobrých skutků ve prospěch přírody a nyní bude snazší poskytnout jim k tomu i podporu odborníků. Je vždy lepší, když kluci a holky vědí nejen, co mají dělat, ale i jaký je smysl dané činnosti,“ vysvětluje Josef Výprachtický.

Lesníci se skauty spolupracují na celostátních akcích pro děti a mládež, skauti také mají na pozemcích podniku řadu tábořišť. Nyní jednají o zřízení dalších. „Pokud to bude možné, vyjdeme vstříc a pomůžeme i s kulatinou na táborové stavby,“ dodává Šafařík.

„Pobyt v přírodě je zásadní součástí skautské výchovy, ale pro některé naše aktivity se prostor stále více zužuje. Například hledání místa pro letní táboření je pro řadu oddílů každý rok větší výzvou. Jsme rádi, že mimo jiné právě při hledání vhodných tábořišť budeme moci s Lesy ČR spolupracovat,“ uvádí Výprachtický.

Snímek: Archiv skautské organizace; autor: Tomáš Doležel

Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p.; +420 725 257 900; [email protected]

Zdroj: lesycr.cz

Lesy ČR

Společné prohlášení zástupců lesnicko-dřevařského sektoru z jednání dne 1. března 2024 v Židlochovicích

V pátek 1. března se z pověření vrchního ředitele Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství Patrika Mlynáře a na pozvání generálního ředitele Lesů České republiky, s. p. Dalibora Šafaříka konalo v Židlochovicích setkání zástupců lesnicko-dřevařského sektoru. Obsahem jednání byla diskuse nad možnostmi pokračování zavedených projektů k podpoře využívání dřeva ve společnosti dosud realizovaných neziskovou organizací Nadace dřevo pro život, která po devatenácti letech končí svoji činnost. Dalším diskutovaným tématem bylo nastavení nové formy a obsahu mediální komunikace a marketingové prezentace celého lesnicko-dřevařského komplexu s důrazem na funkční vyváženost pilířů ekonomického, environmentálního a sociálního, holistického přístupu a rámce hospodaření v lesích ve smyslu závěrů Rady EU o Nové strategii EU pro lesy do roku 2030 a zvýšení využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.