Implementační plán transformace České pošty je hotový

|

Česká pošta na základě usnesení vlády z konce června tohoto roku připravila podrobný implementační plán transformačního záměru podniku. Ten předala na konci září svému zakladateli, ministerstvu vnitra.

Implementační plán je v souladu se základním strategickým rámcem transformace České pošty, který v červnu schválila vláda. Jeho cílem je stabilizace dlouhodobého hospodaření České pošty, vyčlenění komerčních služeb do nové státní společnosti Balíkovna a rozšíření nabídky České pošty o nové produkty a služby jako důležitého kontaktního místa mezi státem a občanem.

Implementační plán je rozdělen na tři klíčové kapitoly, kterými jsou transformace stávající České pošty, její budoucnost po oddělení Balíkovny a budoucnost samostatné Balíkovny. První kapitola detailně popisuje finanční rámec transformace a predikci hospodaření stávající České pošty na další tři roky, potřebný legislativní rámec, změny v ICT, v majetkovém uspořádání i v produktovém portfoliu. Další kapitola popisuje strategii transformované České pošty, změny v produktech a službách, distribuci i organizační struktuře a uvádí také harmonogram realizace těchto změn. Třetí kapitola představuje kroky vedoucí k vytvoření samostatné Balíkovny, její budoucí strategii, produkty a služby i novou organizační strukturu. V závěru jsou shrnuty jednotlivé programy a popsány související organizace a procesy.

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Česká pošta

Česká pošta vydala zprávu o udržitelnosti za rok 2022

Česká pošta uveřejnila na svých webových stránkách Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2022. Obsahuje informace o projektech a konkrétních činech státního podniku na poli udržitelnosti jako jednoho z největších zaměstnavatelů v České republice. V rámci České pošty vnímáme oblast udržitelnosti a jejího rozvoje jako příležitost k tomu, jak být lepší, efektivnější a prospěšnější. A to nejen v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti, ale i k řízení firmy a etickému podnikání. Zpráva popisuje cíle udržitelného rozvoje, které jsou pro Českou poštu prioritní. Vedle způsobů péče o zaměstnance se také věnuje našemu vztahu k životnímu prostředí, mapuje naši uhlíkovou stopu či spotřebu energií. Dočíst se můžete i o našich konkrétních krocích v pomoci ukrajinským uprchlíkům. Závěrem se dozvíte i informace o činnosti Nadace České pošty.

Česká pošta

Česká pošta spustila kampaň na prodej nemovitostí

Jedním z pilířů probíhající transformace České pošty je stabilizace jejího hospodaření. Česká pošta proto postupně prodává své vybrané nemovitosti. Na podporu jejich prodeje proto v úterý 10. října zahájila marketingovou kampaň, která poběží až do konce listopadu v celostátních denících. Je nastavena tak, aby oslovila co možná největší okruh populace, neboť nabízené nemovitosti se svým charakterem a využitím hodí nejen pro právnické osoby, ale část z nich může oslovit i fyzické osoby, které si mohou koupit zajímavý objekt například k rekreačnímu využití.