Hod diskem s přítiskem

|

Ve středu 6. září uvede Česká pošta do prodeje novou výplatní písmenovou známku s kupony pro přítisky Diskobolos „B“, pod jejíž výtvarný návrh se podepsala Eva Hašková. Motivem známky je postava Diskobola před hodem disku. Známkový komplet obsahuje sedm známek a osm stejných kuponů, zbývajících šest kuponů tvoří celek s velkým grafickým motivem. Část nákladu je vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky podle přání zákazníka.

Motivem kuponů je pohled na tutéž postavu, ale zezadu. Námětem celku je detail atletovy figury s vavřínovým věncem na pozadí. Diskobolos je jedna z nejznámějších antických soch řeckého sochaře Myróna z 1. poloviny 5. století před Kristem.

Nominále známky je zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 27 Kč.

Emisi známky s kupony pro přítisky vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o. metodou plnobarevného ofsetu v nákladu 91 000 kusů známek (13 000 kusů známkových kompletů) k datu vydání.

Zájemci o vlastní motiv na kupóny si jej mohou objednat na webových stránkách České pošty: ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/znamky-s-pritisky/znamky-s-kupony-pro-pritisky, nebo osobně na pracovišti známek s přítiskem ve dvoraně Hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze.

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Česká pošta

Luční hrdinové ve známkovém sešitku

Dnes, 6. září, uvádí Česká pošta do prodeje novou příležitostnou písmenovou poštovní známku Maková panenka a motýl Emanuel, která vychází ve známkovém sešitku. Autorem grafické úpravy je Petr Foltera.

Česká pošta

Novým transformačním manažerem České pošty je Luděk Palek

Vláda ČR 28. června schválila transformační strategii České pošty. Za koordinaci příprav konkrétních kroků prováděcího plánu transformace včetně jeho finální podoby je zodpovědný Luděk Palek, který vede útvar Strategie a řízení změn. Do funkce nastoupil v červenci, kdy nahradil dosavadního manažera transformace Martina Chládka. Aktuálním úkolem Luďka Palka je příprava jednotlivých částí plánu tak, aby materiál mohl být předložen vládě ke schválení do konce září. Po schválení plánu bude dohlížet na jeho realizaci a koordinovat jednotlivé kroky.