Hlavní město zvýší limit prostředků na platy zaměstnanců pražské záchranky pro letošní rok

|

Pražští radní dnes schválili úpravu limitu prostředků na platy městské příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy v roce 2023 o 60 000 000 Kč. Organizace si finanční prostředky zajistí ze zvýšených výnosů od zdravotních pojišťoven, nebude tedy požadovat navýšení neinvestičního příspěvku od hlavního města.

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy má na rok 2023 stanoven limit prostředků na platy ve výši 477 139 500 Kč. V tomto limitu ale není zohledněna Vyhláška č. 315/2022 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR, která navýšila u některých odborností a kódů hodnotu bodu, výši úhrady za hrazené služby a také regulační omezení pro rok 2023. Na základě této vyhlášky se u některých odborností a kódů navýšila vyplacená částka za jeden výjezd o 1 500 Kč.

„Nedávno jsem strávila s našimi záchranáři celý den v “ostrém provozu”- od dispečinku přes výjezd k havárii plynu až po přijetí pacienta leteckou záchrannou službou. Viděla jsem, jací jsou to neskuteční profesionálové, jak jsou sehraní a jak těžká je jejich každodenní práce. S panem ředitelem i jeho kolegy jsem od nástupu do své funkce v pravidelném kontaktu a svůj slib, že udělám maximum pro to, aby se zlepšily podmínky pražských záchranářů, se snažím postupně naplňovat. Navýšení objemu peněz na mimořádné odměny našim záchranářům tak považuji za samozřejmost. Kromě díků a respektu si totiž tihle naši andělé strážní zaslouží i lepší ohodnocení. Jsem ráda, že podobně to vidí i další kolegové ve vedení Prahy,” říká náměstkyně pražského primátora pro zdravotnictví a sociální péči Alexandra Udženija.

S ohledem na nepostradatelný charakter a vysokou náročnost práce záchranářů požádala proto organizace o použití části těchto výnosů na mimořádné odměny. Konkrétně se jedná o navýšení limitu prostředků na platy pro rok 2023 ve výši 60 000 000 Kč na celkový limit 537 139 500 Kč. Finanční krytí si tak Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy po dnešním schválení Radou hl. m. Prahy zajistí ze zvýšených výnosů od zdravotních pojišťoven a nebude tedy požadovat navýšení neinvestičního příspěvku.

„Těší mě, že můžeme adekvátně odměnit každodenní vysoké nasazení našich kolegyň a kolegů. V posledních letech evidujeme setrvalý nárůst v počtu výjezdů záchranné služby. V loňském roce jsme zasahovali u rekordního počtu více jak 142 000 událostí. Úspěšně jsme proto letos ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy rozšířili náš provoz o několik posádek vlastní zdravotnické dopravní služby, která přebírá část výjezdů nižší naléhavosti a efektivně ulevuje záchranářským posádkám. Velmi si vážíme podpory od vedení města, a to nejen té finanční. Je nám ctí pro takovou metropoli pracovat,“ doplňuje Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město pokračuje v podpoře a integraci ukrajinských dětí. Na projekty vyčlení 8,5 milionu korun

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodli o podpoře různých projektů v metropoli, které mají za cíl dále integrovat do společnosti ukrajinské děti, které s rodinami utekly do České republiky po násilném vpádu ruských vojenských sil na Ukrajinu. Celková podpora na projekty činí téměř 8,5 milionu korun. Ty budou putovat například na adaptační a integrační aktivity v rámci Ukrajinského centra Nusle, dále do různých příspěvkových organizací hlavního města, a to například na výrobu titulků v divadlech, hudební workshopy nebo aktivity organizované domy dětí a mládeže.

Praha

Praha na základě dohody s PVS nechá pro případ povodní vybudovat uzávěr plavebního kanálu Troja

Pražští radní na pondělním jednání schválili Smlouvu o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS), která úzce souvisí budováním osmé etapy přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV). V rámci této etapy vzniknou kompenzační opatření, konkrétně se jedná o tzv. Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja. Stavba by měla být zahájena letos v listopadu a jejím smyslem je umožnit zachování stávajících odtokových poměrů při povodňových stavech.