Hlavní město zpřístupnilo pro veřejnost Dvořákovo a Hořejší nábřeží. Pro automobily bude nadále platit zákaz vjezdu

|

Hlavní město i nadále sleduje povodňovou situaci a kvůli dalšímu vývoji dnes odpoledne zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Ten rozhodl, že od dnešních 16:00 hodin je pro veřejnost zpřístupněno Dvořákovo a Hořejší nábřeží. Do těchto míst ale nebude umožněn vjezd automobilové dopravy kromě zásobování v určené hodiny (8:00 až 10:00 hodin). Praha zároveň důrazně vyzývá veřejnost k obezřetnosti a doporučuje opatrnost při průchodu otevřenými náplavkami. Všechna ostatní opatření zůstávají v platnosti.

S ohledem na dosavadní vývoj situace Praha od dnešních 16:00 hodin umožnila vstup pro veřejnost a vjezd cyklistů na Dvořákovo a Hořejší nábřeží. Tyto náplavky i všechny ostatní v Praze 1, 2 a 5 však nadále zůstávají uzavřené pro vozidla. Vzhledem k tomu, že na výše zmíněných náplavkách budou otevřeny i provozovny (například obchody nebo restaurační zařízení), bude zde výjimka pro vjezd zásobování od 8:00 do 10:00 hodin. Tato vozidla se však zde budou moci zdržet pouze po nezbytně nutnou dobu. Na dodržování těchto opatření budou stále dohlížet strážníci městské policie.

Hlavní město zároveň vyzývá veřejnost k opatrnosti při návštěvách Dvořákova a Hořejšího nábřeží a doporučuje co nejvyšší možnou obezřetnost. Zároveň upozorňuje návštěvníky, aby se nepřibližovali k hraně říčního koryta Vltavy.

„Dbáme na bezpečnost Pražanů a zachováváme obezřetnost. Jelikož ale povodňové nebezpečí opadává, snažíme se postupně vracet na náplavky běžný život. Dnes přijatá opatření považuji za rozumný kompromis,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Hladina Vltavy v Praze bude i v následujících dnech vyšší, nicméně podle aktuálních informací a předpovědí by se měl průtok stabilizovat v rozmezí 500 až 600 m3/s (na limnigrafu v Malé Chuchli).

Přijatá opatření jsou preventivní a platí do odvolání. Praha bude situaci nadále sledovat a vyhodnocovat. Hladiny Vltavy a dalších rozhodujících toků by ale již neměly narůstat. Povodňový orgán hlavního města Prahy zároveň upozorňuje na trvající zvýšený průtok Vltavy a vyzývá všechny subjekty na vodním toku, aby postupovaly v souladu s povodňovými plány a svými provozními řády a dbaly zvýšené opatrnosti. Jedná se například o půjčovny loděk, šlapadel, stavby na vodním toku a podobně.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Protipovodňová opatření zůstávají v platnosti beze změn. Na Dvořákovo a Hořejší nábřeží je i nadále povolen vstup veřejnosti

Hlavní město stále sleduje povodňovou situaci a kvůli dalšímu vývoji dnes odpoledne zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Ten rozhodl, že veškerá opatření z předchozích dnů zůstávají i nadále v platnosti. Pro veřejnost je zpřístupněno pouze Dvořákovo a Hořejší nábřeží. Do těchto míst ale není umožněn vjezd automobilové dopravy kromě zásobování v určené hodiny. Předpokladem je, že pokud se zásadně nezmění průtok Vltavy, opatření zůstanou v platnosti minimálně do pondělí 1. ledna 2024. Praha opět vyzývá veřejnost k obezřetnosti a doporučuje opatrnost při průchodu otevřenými náplavkami.

Praha

V centru Prahy budou kvůli oslavám příchodu nového roku 2024 platit mimořádná dopravní a bezpečnostní opatření

Pražané a návštěvníci hlavního města se musí připravit na to, že na Silvestr a na Nový rok budou v platnosti některá dopravní a bezpečnostní opatření určená pro nejvytíženější oblasti historického jádra metropole. O bezpečnost silvestrovských oslav se v Praze postarají policisté, strážníci, záchranáři i hasiči. Nutná jsou i dopravní opatření, řidiči proto musí počítat s úpravami dopravního režimu na některých komunikacích v centru, zejména na Václavském náměstí a v okolí Karlova mostu a Staroměstského náměstí.

Praha

Linka důvěry Psychiatrické nemocnice Bohnice nemusí skončit, vysvětluje pražský magistrát

Hlavní město je připraveno i nadále finančně podporovat linku důvěry, kterou provozuje Psychiatrická nemocnice Bohnice. Nemocnice, která je provozována ministerstvem zdravotnictví, však musí zajistit dostatečný odborný personál. Zvláště v současné době má město na trvání provozu linky zájem. Praha však nemůže zcela nahradit roli státu, provoz linky metropole již v minulých letech podpořila více jak třemi miliony korun.