Hlavní město zajistí nové nouzové ubytovací kapacity pro uprchlíky z Ukrajiny

|

Praha společně s Centrem sociálních služeb (CSSP) zajistí nouzové ubytovací kapacity pro uprchlíky z Ukrajiny v Praze 4 – Nuslích. Uprchlíkům bude k dispozici nově ubytovna s kapacitou přibližně 60 osob, která bude sloužit výhradně k humanitárnímu nouzovému ubytování a dalším službám pro uprchlíky. Na provoz budovy a dalších navázaných služeb do konce roku město vyčlenilo více jak 12 milionů korun.

V Praze 4 – Nuslích zajistí hlavní město společně s Centrem sociálních služeb Praha (CSSP) budovu pro potřeby humanitárního nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří do Česka utekli před ruskou agresí. Ve spolupráci s Centrem následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU) jim bude zajištěno také sociální poradenství, jelikož se od 1. července 2023 mění podmínky pro podporu uprchlíků.

„Naše pomoc lidem, kteří utíkají z Ukrajiny před ruskou agresí, nekončí. Vzhledem ke změně zákona hrozilo, že téměř polovina uprchlíků z Ukrajiny, kteří se nachází na území Prahy, ztratí nárok na dočasné nouzové ubytování. Proto jsme našli vhodný objekt, který poskytne ubytování až 60 lidem, včetně rodin s dětmi. V této ubytovně bude zajištěno, ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha a Centrem následné podpory uprchlíků z Ukrajiny, také sociální poradenství. Účinnou pomoc lidem, kteří kvůli válce přišli ze dne na den téměř o všechno, považuji za naši morální povinnost. Zajistit nouzové bydlení těm, kterým střechu nad hlavou vzalo bombardování, je to nejmenší, co pro ně můžeme v jejich těžké situaci udělat,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast bydlení a sociálních věcí.

Na provoz ubytovny město vyčlení 7 221 280 korun a dalších 5 065 000 korun bude alokováno na poskytování služeb v rámci ubytování. Finanční prostředky budou sloužit na dodatečné emergentní ubytovací kapacity zvláště pro sekundární ubytovávání zranitelných osob. CSSP bude v objektu zajišťovat humanitární pomoc a dále ve spolupráci s CNPUU poradenství a další podporu.

„Putinova agresivní válka proti Ukrajině stále trvá, a to včetně bezohledných útoků vůči civilnímu obyvatelstvu. Naposledy včera jsme byli svědky zbabělého raketového útoku na obytnou čtvrť ve městě Kramatorsk, při němž zemřelo devět lidí. Za této situace je nanejvýš správné, abychom válečným uprchlíkům poskytli odpovídající zázemí a v této své pomoci nepolevovali. Není možné, aby tito lidé byli v další nejistotě. Proto jsem moc rád za tento projekt, který počítá i s ubytováním pro celé rodiny,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Budova poskytne místo nejméně pro 60 lidí, přičemž je vhodná pro ubytování i rodin s dětmi. Objekt byl vytipován jako vhodný i s ohledem na dostupnost a okolí, jelikož se v tomto místě nepředpokládají jakékoli negativní dopady na rezidenty.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pražané mají stále příležitost požádat si o kotlíkovou dotaci

Hlavní město vyhlásilo v pořadí již pátou výzvu na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro občany tzv. nízkopříjmových domácností. Pražané mohou své žádosti podávat průběžně až do 31. srpna 2024. Finanční prostředky na dotace na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní tepelné zdroje jsou tentokrát ve výši 10,3 milionu Kč.

Praha

Dobíjecí infrastruktura pro elektromobily by mohla být z podstatné části financována z evropských peněz

Praha prověřila možnosti financování koncese na budování dobíjecí infrastruktury pro elektromobily prostřednictvím evropských fondů a dalších dotačních titulů. Zjištění možností financování dobíjení vozů bylo jedním z úkolů v rámci Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030 schváleném vedením města v minulém volebním období. Očekává se, že míra dotace z evropských fondů může činit až 85 % plánovaných investičních nákladů. Tím by došlo ke značné úspoře finančních prostředků z rozpočtu hlavního města.

Praha

Praha navýší počet sběrných dvorů a Reuse pointů

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválila smlouvy na zajištění provozu devíti sběrných dvorů. Sběrné dvory bude pro hlavní město provozovat společnost Pražské služby, a.s., v režimu inhouse. Díky tomu mohou Pražané od 1. července bezplatně odkládat komunální odpad na celkem 20 sběrných dvorech. Zvýší se také počet Reuse pointů, nově jich bude k dispozici sedm.