Hlavní město vyzývá obyvatele, aby kvůli protestu zemědělců ve čtvrtek omezili své cesty do Prahy a po metropoli

|

Již zítra, ve čtvrtek 7. března 2024, se uskuteční v hlavním městě protest zemědělců, který může zásadním způsobem ochromit dopravu. Organizátoři plánují trasy příjezdu stovek traktorů a další zemědělské techniky z celkem pěti směrů, konkrétně Starého Vestce, Kněževsi u Prahy, Jesenice, Nové vsi II. a od OC Letňany. Nájezd techniky na tato místa by se měl uskutečnit mezi 5. a 6. hodinou ranní. Protesty by následně měly okolo Úřadu vlády a Letenských sadů trvat až do odpoledních hodin. Hlavní město proto důrazně žádá občany, aby do hlavního města ve čtvrtek nejezdili automobily a pokud je to možné, využili například možnost práce z domova. Pokud občané do hlavního města musí i přesto cestovat, měli by zvolit kolejovou dopravu a vyhnout se cestám v širším centru a v okolí Letenských sadů.

Předpokladem je, že do Prahy zamíří z pěti směrů několik stovek kusů zemědělské techniky, což bude mít zásadní vliv na dopravu v hlavním městě i příjezdech do Prahy. Traktory a další technika budou vyjíždět ze shromaždišť do Prahy okolo 6. hodiny ráno, kdy mají účastníci protestu v plánu následně jezdit okolo Letenských sadů po trase Nábřeží Edvarda Beneše, Chotkova, Milady Horákové, Veletržní, Dukelských Hrdinů a dál po nábřeží k Úřadu vlády až do cca 11:00 hodin.

Poté začne příprava na shromáždění před Úřadem vlády, kterého se od 12:00 hodin zúčastní jak zemědělská technika, tak možná až tisíce osob. Shromáždění by mělo trvat přibližně do 13:30 hodin, je ale možné, že zemědělci se svou technikou vycestují mimo hlavní město až po 15. hodině. Výše uvedené informace pochází z informací od svolavatele, a to jak nahlášené trasy, tak i předpokládaný počet techniky a osob.

„Nezpochybňuji ničí právo na vyjádření názoru nebo protest. Jen opakovaně vyzývám k tomu, aby se tak dělo v mezích slušnosti, zákona a bezpečnosti všech zúčastněných. Pražanům děkuji za trpělivost a protestující prosím o ohleduplnost,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Zítřejší protest zemědělců může opět zásadním způsobem ochromit dopravu v hlavním městě. Ačkoli organizátoři uvádějí, že nechtějí přímo blokovat dopravu, tak i přesto hrozí vážné narušení dopravy v Praze v průběhu celého dne. Dle informací, které mám aktuálně k dispozici, plánují organizátoři příjezd stovek kusů zemědělské techniky. Opět bych tedy chtěl požádat všechny občany, aby do hlavního města ve čtvrtek nejezdili automobily a pokud je to možné, využili například možnost práce z domova. Pokud do hlavního města musí i přesto cestovat, měli by ideálně využít vlak,“ doplňuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Kvůli tomuto protestu hrozí vážné narušení dopravy v Praze v rámci celého dne, a to i s ohledem na tisíce lidí, kteří zamíří na fotbalový zápas na Letné ve večerních hodinách. Pokud tedy lidé budou muset ve čtvrtek po Praze cestovat, apeluje hlavní město, aby se vyhnuli centru města a oblasti okolo Letenských sadů, jež budou nejvíce zasaženy. Metropole bude řidiče na příjezdech do Prahy informovat na proměnných dopravních značeních Technické správy komunikací. Po celou dobu protestů bude dohlížet na dopravu a monitorovat situaci Policie ČR a další složky.

Konání veřejných shromáždění je ústavně zakotveno v základní Listině práv a svobod a jako takové stojí nad dalšími zákony. Úřady taková shromáždění nepovolují, postačuje pouze jejich včasné ohlášení. Hlavní město navíc musí respektovat i nedávně verdikty soudů, kdy například Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí pražského magistrátu ke změně trasy mimo původně oznámený úsek průvodu hnutí Poslední generace (z 12. 9. 2023). Soud tak v tomto případě uznal blokování dopravy jako legitimní protest, který musí město a jeho obyvatelé strpět.

Přílohy:

  1. Mapa – Příjezdy traktorů
  2. Mapa – Trasa jízdy traktorů

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha vybrala v otevřené soutěži vítězný návrh nové vizuální identity Viaduktu Karlín

V designové soutěži na novou vizuální identitu projektu Viadukt Karlín, kterou vypsala městská společnost pro správu nemovitostí TRADE CENTRE PRAHA (TCP), se sešlo celkem 78 návrhů od grafických designérek a designérů. Ti se pokusili svými nápady a kreativitou ztvárnit záměr, jenž v následujících letech zkultivuje veřejný prostor pod oblouky Negrelliho viaduktu a po vzoru evropských metropolí v nich vznikne nové společensko-kulturní centrum. Vítězný návrh Jana Slabihoudka komisi zaujal svou nápaditostí i komplexním využitím.

Praha

Praha zřizuje Komisi pro elektromobilitu

Hlavní město pondělním rozhodnutím pražských radních zřizuje Komisi Rady hl. m. Prahy pro elektromobilitu jako součást svého dlouhodobého úsilí o podporu rozvoje elektromobility na svém území. Elektromobilita je ekologičtější a udržitelnější alternativou v oblasti individuální i hromadné osobní dopravy, jakož i dopravy v rámci zajištění technických služeb a rovněž nákladní přepravy.

Praha

Dva z plánovaných tří auditů dopravního podniku jsou pražským zastupitelům zpřístupněny už od konce loňského roku

Hlavní město převzalo od vybraného auditora závěrečné zprávy k prvním dvěma auditům Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., na podzim 2023 a třetí audit by měl být k dispozici koncem dubna 2024. Informace o stavu a dokončení auditů jsou průběžně každý měsíc předávány zastupitelům, kteří mohli o zpřístupnění prvních dvou zpráv požádat po podpisu mlčenlivosti od listopadu, respektive od prosince 2023. Současně byly závěrečné zprávy poskytnuty i orgánům činným v trestním řízení. Naopak veřejnosti zatím nemohou být závěrečné zprávy z auditů přístupné zejména z důvodu probíhajícího trestního řízení v kauze Dozimetr, která se nachází ve fázi přípravného řízení, kdy jsou s řízením související informace ze zákona neveřejné. Jakmile ale pominou důvody pro tento neveřejný režim, bude možné materiál veřejnosti zpřístupnit.