Hlavní město vyjednává s Komerční bankou o možné koupi budovy banky na Václavském náměstí

|

Pražský magistrát by v budoucnu mohl sídlit v budově Komerční banky na Václavském náměstí. V současné době hlavní město vyjednává o koupi tohoto objektu s jeho majitelem, Komerční bankou, která ji vlastní skrze svou dceřinou společnost VN 42, s.r.o. Přesunout by se sem mohli úředníci ze Škodova paláce.

„Pořízení budovy na Václavském náměstí je pro magistrát výhodné hned z několika důvodů. Klíčový přínos je finanční – místo nákladného pronájmu Škodova paláce bude agenda Prahy spravována ve vlastních prostorách. Hlavní město dále získá prostory, které jsou včetně zázemí pro jeho provoz více vyhovující. Podaří se také dostat „pod jednu střechu“ i další úřadovny magistrátu. A plusem je samozřejmě i poloha v samotném centru Prahy v blízkosti tří linek metra, což ocení všichni ti Pražané, kteří s městským úřadem přicházejí do styku. Sečteno a podtrženo, je to výborné řešení a věřím, že se transakci podaří dotáhnout do konce,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

„Nalezení vhodných prostor pro instituci, jakou představuje Hlavní město Praha, se ukázalo jako náročná úloha s dobrým řešením. Myslím si, že zaměstnanci města, kteří poskytují občanům kvalitní služby a dbají o plynulý chod města, si zaslouží dobré pracovní prostředí. Proto mě těší, že se nám podařilo zahájit jednání s Komerční bankou o koupi budovy na Václavském náměstí. Naším cílem je zajistit, aby město fungovalo efektivně a bez zbytečných obav o svůj provoz,“ říká Zdeněk Kovářík, radní pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Komerční banka v září 2023 rozhodla, že bude usilovat o prodej své společnosti VN 42, která vlastní budovu Komerční banky na adrese Václavské náměstí 42, již pronajímá Komerční bance a dalším nájemcům. Komerční banka pak dne 12. března 2024 vyzvala prostřednictvím společnosti Knight Frank, spol. s r.o., zájemce k předložení nabídek na koupi společnosti VN 42. Představenstvo Komerční banky po vyhodnocení obdržených nabídek rozhodlo o zahájení vyjednávání o podmínkách případného budoucího prodeje s předkladatelem nejlepší nabídky, hlavním městem Prahou. Banka usiluje o dokončení jednání a uzavření prodeje ve druhém čtvrtletí letošního roku. Žádný závazek ale zatím stanoven nebyl.

„Chtěl bych především poděkovat našemu vyjednávacímu týmu jmenovitě: paní ředitelce odboru legislativního a právního JUDr. Adéle Pejskarové, Ph.D., panu právníkovi z téhož odboru Mgr. Michalu Jordánovi, panu řediteli odboru rozpočtu Ing. Patriku Panešovi, Ph.D., paní vedoucí oddělení správy akciového portfolia téhož odboru Ing. Janě Hilscherové a panu řediteli odboru služeb Ing. Lukáši Stránskému, díky jejichž usilovné a náročné práci byla jednání úspěšně dokončena. Zároveň bych tímto chtěl poděkovat i zastupitelům hlavního města Prahy, kteří na 12. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy svým hlasováním vyjádřili důvěru úřadu a souhlasili s uskutečněním takto náročného a komplikovaného obchodu. Již dlouhou dobu hledáme vlastní prostor, kam se budou moci přesunout naši zaměstnanci ze Škodova paláce,“ dodává ředitel magistrátu Martin Kubelka.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Národní den bez spěchu: Pražský orloj se symbolicky zastaví. Upozorní na uspěchanou dobu

Pražský orloj na několik minut zastaví pohyb apoštolů. Připojí se tím k iniciativě Národní den bez spěchu, který organizuje Česká asociace pojišťoven. V rámci iniciativy se ve středu 3. dubna symbolicky zpozdí některé události, čímž se připomene, že spěchat je zbytečné, a to především za volantem. Iniciativa poukazuje na množství dopravních nehod na českých silnicích kvůli nepřiměřené rychlosti.

Praha

Začala příprava stavby Energocentra, využívat bude teplo z čistírny odpadních vod

Pražští radní schválili přípravu stavby Energocentra, které bude zpracovávat odpadní teplo z Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově. Prvním krokem bude zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí. Energocentrum by mohlo v první etapě dodat celkem přibližně 1 660 000 GJ tepla ročně a zásobovat jím více než 41 tisíc domácností. V provozu by mohlo být do roku 2030.