Hlavní město s pomocí získané dotace zajistí na příští roky dostupnost azylových domů, domů na půl cesty nebo intervenčního centra

|

Pražští radní dnes odsouhlasili přijetí evropské dotace z Operačního programu Zaměstnanost plus na uskutečnění projektu nazvaného Podpora zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2024–2027. Finance v celkové výši 547 716 720 Kč následně poslouží k zajištění udržitelnosti fungování azylových domů, domů na půl cesty nebo intervenčního centra v hlavním městě.

„Z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR přišlo rozhodnutí o přidělení dotace z evropských finančních prostředků na vybrané druhy sociálních služeb na území hlavního města. Jedná se o azylové domy, domy na půl cesty a intervenční centra. V rámci projektu je kalkulováno s nárůstem kapacit těchto sociálních služeb. V celkovém objemu budeme rozdělovat bezmála 550 milionů Kč na roky 2024–2027. Jsem ráda, že další významný evropský zdroj financování krajské sítě sociálních služeb doplní průběžný systém našeho financování. Zároveň však, a to bych ráda zdůraznila, nám umožní plánovaný a koordinovaný rozvoj nových kapacit dalších druhů sociálních služeb pro Pražany,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udženija.

Předmětem projektu je zajištění udržitelnosti fungování vybraných sociálních služeb, konkrétně se jedná právě o azylové domy, domy na půl cesty a intervenční centrum, ale i další rozvoj kapacit těchto druhů sociálních služeb nebo zlepšení jejich dostupnosti směrem k cílové skupině. Díky uskutečnění tohoto projektu udrží Praha stabilní a kvalitní výkon služby, včetně personálního zajištění služeb. Projekt počítá také s možností adekvátního nárůstu kapacit podpořených druhů služeb.

Hlavní město bude čerpat finanční prostředky na projekt z Operačního programu Zaměstnanost plus – Zajištění dostupnosti sociálních služeb, menší část pak bude spolufinancovat ze svého rozpočtu. Celkové způsobilé náklady na projekt jsou ve výši 547 716 720 Kč s termínem realizace od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2027.

Přijetí dotace a způsob financování tohoto projektu musí ještě na svém příštím zasedání schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha poskytne pět milionů korun na podporu filmového průmyslu v metropoli

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválili poskytnutí finančních prostředků Pražskému audiovizuálnímu nadačnímu fondu formou daru ve výši pět milionů korun. Tento nadační fond podporuje prezentaci hlavního města prostřednictvím audiovizuální tvorby, udržitelný rozvoj lokálního audiovizuálního průmyslu a motivuje české i zahraniční produkce k naplňování principů green filmingu. Zásadní podmínkou podpory je, aby Praha v natáčeném díle představovala skutečně Prahu.

Praha

Hlavní město podpoří integraci Ukrajinců, přispěje na kurzy českého jazyka

Hlavní město pokračuje v integraci válečných uprchlíků z Ukrajiny. Pražští radní v pondělí schválili poskytnutí dotace na intenzivní kurz českého jazyka pro mladé Ukrajince, kteří jsou držiteli dočasné ochrany. Cílem je zvýšit jejich předpoklady pro studium na středních a vysokých školách a lepší uplatnitelnost na pracovním trhu. V Praze podle údajů z loňského roku studovalo střední školu pouze 11,8 % Ukrajinců ve věku 15 až 21 let.

Praha

Praha uzavře memorandum na podporu dalšího zkvalitňování náhradní rodinné péče o děti

Rada hlavního města Prahyna pondělním jednání schválila uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) nazvaného Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti. Smyslem záměru je prostřednictvím šesti klíčových aktivit dále vylepšovat a zefektivňovat systém péče o ohrožené děti.