Hlavní město přistaví pavilon a zrekonstruuje budovu v Domově pro seniory Dobřichovice

|

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání vzali na vědomí pokračující realizaci investiční akce Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice včetně finančního zajištění této akce. Na nový pavilon a současně i rekonstruovaný stávající pavilon s celkovými 37 dvoulůžkovými pokoji a dalším vybavením hlavní město předpokládá, že vyčlení přibližně 216 milionů korun, dalších 60 milionů korun pokryje dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Hlavní město do konce roku 2024 zajistí vybudování přístavby a rekonstrukci Domova pro seniory Dobřichovice přibližně za 276 milionů korun. Spolufinancovat tento projekt bude také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2024. Díky tomuto programu hlavní město získá dotaci ve výši 60 milionů korun a Rada hl. m. Prahy na dnešním svém jednání projednávala podmínky poskytnutí této dotace.

V tomto domově seniorů vznikne nová budova pro zajištění sociálních služeb s kapacitou 36 lůžek (18 dvoulůžkových pokojů) a bude zrekonstruována stávající budova s kapacitou 38 lůžek (19 dvoulůžkových pokojů). Díky této investiční akci vzniknou v domově nové kapacity odpovídající aktuálním požadavkům a současně budou zkvalitněny i veškeré služby. V rámci rekonstrukce bude realizováno také nové vnitřní vybavení, nová kuchyně, prádelna a v nové přístavbě vznikne mimo jiné víceúčelový společenský prostor (jídelna, relaxační a domácí zóna).

Stavební práce začaly v červenci tohoto roku, v současnosti pokračují zemní a bourací práce.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město dohodou ohledně vlastnictví Slovanské epopeje ukončí několikaletý soudní spor s rodinou Muchových

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválili dohodu s rodinou Muchových ohledně Slovanské epopeje, čímž by měl skončit soudní spor týkající se slavného cyklu obrazů Alfonse Muchy. Nalezení nejvhodnějších prostor, kde budou kromě epopeje umístěna i další díla tohoto malíře, bude hlavní město řešit v rámci dalších jednání. Do doby, než bude rozhodnuto o konkrétním umístění děl, zůstane vystavena Slovanská epopej v Moravském Krumlově.

Praha

Praha plní klimatický plán: koupila bioplynku, snižuje emise CO2, a bioCNG vyrábí z čistírenského kalu

Náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková předložila radě Zprávu o druhém roce naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Analýza popisuje průběžné výsledky 69 klíčových projektů a předkládá přehled realizovaných aktivit, projektů, strategií a záměrů ve všech čtyřech oblastech – udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptace na změnu klimatu.