Hlavní město Praha podává žádost o kofinancování projektu obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad

|

Radní hlavního města dnes schválili žádost o podporu v rámci 65. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, který je vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj a podporuje investice do zelené infrastruktury. Město žádá o dotaci na transformaci svrchní části náměstí Jiřího z Poděbrad.

Náměstí Jiřího z Poděbrad bylo po desítky let zatíženo nekoncepčními proměnami, které zásadně změnily okolí kulturní památky kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Cílem obnovy náměstí je vytvořit adekvátní a důstojný předprostor kostela, který poskytne kvalitní pobytové veřejné prostranství, zvýší pěší prostupnost náměstí a zlepší bezpečnost obyvatel.

„Schválili jsme dnes žádost o dotaci na transformaci svrchní části náměstí Jiřího z Poděbrad. Myslím, že je třeba rekonstrukci náměstí dokončit. Současně však doufám, že autoři projektu vypracují řešení, které zabrání pronikání deště a sněhu do vstupů do metra a do podchodů. Zastřešení těchto vstupů by bylo vhodné, aby náměstí nebylo pouze esteticky přitažlivé, ale také plně funkční,“ říká Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

„Věhlasné a esteticky krásné náměstí Jiřího z Poděbrad především promění svůj charakter směrem k městskému parku s vysokým podílem zeleně. Před kostelem vznikne v podélné ose menší „náměstí“, které rozšíří prostor pro veřejné akce. Tuto dlážděnou plochu budou lemovat podélné aleje platanů. Součástí návrhu je také zlepšení systému zavlažování a celkové zkvalitnění zelených ploch, a to včetně vybudování retenční nádrže,“ dodává Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán.

Předpokládané náklady na proměnu náměstí činí 477,7 milionu korun. Podpora od Ministerstva pro místní rozvoj by mohla dosáhnout až poloviny z celkových investičních nákladů, tedy 238,8 milionů korun.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha vypíše veřejnou zakázku na stavbu Terminálu Smíchov

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání odsouhlasila záměr realizace veřejné zakázky na stavební práce Terminálu Smíchovské nádraží a zároveň rozhodla o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek a po schválení záměru Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Schváleno bylo také jmenování komise. Cílem projektu je vybudovat na jednom místě moderní stanici železniční dopravy, metra, zastávku tramvaje a autobusů i kapacitní parkoviště P+R.

Praha

Praha vybere koordinátora projektu Studie proveditelnosti tangenciálně-okružní kolejové dopravy

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání udělala první krok k pořízení Studie proveditelnosti tangenciálně-okružní kolejové dopravy, když uložila zajistit koordinátora celého projektu. Právě tato studie bude nezbytným zdrojem informací pro další rozhodování o rozvoji okružní kolejové dopravy, která je jednou z klíčových priorit hlavního města z hlediska budoucího rozvoje dopravy a územního rozvoje.

Praha

Praha odkoupí za výhodnějších podmínek nebytové prostory, které pro svůj provoz potřebuje Divadlo v Dlouhé

Pražští radní dnes podpořili záměr na úplatné nabytí tří nebytových jednotek o celkové výměře 519,78 m² na Starém Městě, které dlouhodobě užívá příspěvková organizace hlavního města Prahy Divadlo v Dlouhé jako skladové, administrativní a další prostory, do vlastnictví hlavního města. Mělo by se tak stát za nabídnutou kupní cenu ve výši 63 913 000 Kč. Zároveň bylo revokováno původní usnesení Rady hl. m. Prahy v této věci z května letošního roku. Schvalovat záměr bude pražské zastupitelstvo tento týden.