Hlavní město Praha investuje do obnovy technického zázemí divadla GONG

|

Divadlo GONG čeká zásadní renovace díky podpoře hlavního města Prahy. Investiční akce za 4,9 milionu korun má nahradit stárnoucí technické vybavení tohoto kulturního centra v Praze 9, které je známé pro svoji širokou nabídku pořadů napříč žánry.

Jedním z hlavních problémů stávajícího technického vybavení je systém tahů opony v hlavním sále a nefunkční chladící jednotka na střeše divadla. Tyto technologie pocházejí z 80. let minulého století a výrazně omezují možnosti divadelní dramaturgie.

Velkým problémem je zvláště chladící jednotka. Funguje pouze na 30 % svého výkonu kvůli poškození kompresoru. Navíc, chladící látka, kterou jednotka obsahuje, spadá do skupiny látek, které poškozují ozonovou vrstvu, což je v rozporu s platnou legislativou.

Zdeněk Kovářík, člen Rady hlavního města Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání, zdůrazňuje význam technologického vybavení pro divadelní představení: „Jsem rád, že se myslí na i na často přehlíženou součást divadel jako jsou opony. Ty jsou pro některá představení skoro stejně důležitá jako výkony na jevišti. Nynější technický stav opon neumožňuje divadelní inscenace, které mají vyšší požadavky na technologickou vybavenost.“

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha pracuje na řešení kapacit středních škol

Hlavní město připravuje zajištění dostatečných kapacit v nastávajícím školním roce 2023/2024 na středních a základních školách. Vytvořená je dostatečná finanční rezerva pro střední a základní školství v Praze, hotové jsou analýzy počtu míst a predikce demografického vývoje. Na podzim má být také novelizován školský zákon, který počítá s elektronizací přihlášek na střední školy.

Praha

Dvorecký most má založené opěry a pilíře

Nový most mezi Podolím a Zlíchovem má založené hlubinné piloty, opěry a pilíře spodní části stavby. Stavbu Dvoreckého mostu doprovází neočekávané události kvůli složitým geologickým podmínkám. Dokončení spojnice pro MHD, cyklisty a chodce se očekává v listopadu 2025.