Hlavní město postaví nové kulturní kreativní centrum v Preslově ulici

|

Radní hl. m. Prahy na svém úterním zasedání schválili výstavbu nové budovy v Preslově ulici v Praze 5, která bude sloužit jako kreativního centrum pro performing arts. Dům vznikne na místě dnešní provozní budovy Švandova divadla. Centrum bude sloužit různým divadelním a kulturním institucím, vzniknou zde například divadelní zkušebny nebo laboratoře pro sound design. Předpokladem je, že by budova měla stát 220 milionů korun a dokončena by měla být v roce 2028.

Projekt Multifunkční prostor Preslova, kreativní centrum pro performing arts je součástí Akčního plánu Kulturní politiky hlavního města Prahy 22+. „V pražském kulturním sektoru je zjevný nedostatek zkušebních prostor pro divadlo a tanec. Dokonce i příspěvkové organizace v hlavním městě Praze se potýkají s nedostatkem zkušeben, což často vede k nutnosti zkoušení přímo na jevišti, které však by mělo sloužit výhradně k samotným představením. Zřízení dalších zkušeben výrazně zlepší efektivitu provozu, a to nejen z hlediska počtu odehraných představení. Výstavba nových zkušebních prostorů tak významně přispěje ke zlepšení situace v pražské kultuře tím, že poskytne nové možnosti pro zkoušení jak nezávislým uměleckým subjektům, tak i příspěvkovým organizacím,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

V metropoli dosud neexistuje podobné kreativní centrum, které by poskytovalo zkušební prostory a zázemí projektům v oblasti performing arts. Novostavba provozní budovy v Preslově ulici nabídne institucím celkem pět nových zkušeben a dvě laboratoře pro light a sound design. Zároveň bude prostorem spolupráce akademické sféry (DAMU), nezávislého a zřizovaného sektoru a kulturní veřejnosti.

Provozní budova, která bude sloužit jako kreativní centrum, měla být původně pouze zrekonstruována, nicméně podrobný statický průzkum budovy prokázal, že původní záměr nástavby na stávající objekt není realizovatelný. Objekt není vhodný pro rekonstrukci kvůli nízké kvalitě stavby původní budovy a vzhledem k současným standardům je jedinou možností postavit zcela novou budovu. Celkem by měly práce stát přibližně 220 milionů korun a předpokladem dokončení prací je rok 2028.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 3. dubna 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Praha

Praha podpoří kongresový turistický ruch

Pražští radní schválili podporu kongresového turismu. Praha jej podpoří v letošním roce částkou 3 745 000 Kč. Uhrazena tím bude veřejná zakázka Podpora kongresového turismu v Praze, kterou zhotovuje vítěz výběrového řízení, společnost Prague Convention Bureau, z.s.