Hlavní město poskytne městským částem 15,5 milionu korun na pomoc lidem bez domova

|

Pražští radní rozhodli na pondělním zasedání o vyhlášení Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2024. Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na zajištění materiální pomoci včetně výdeje jídel a udržování kontaktů s lidmi bez přístřeší či pomoc s uplatněním lidí bez domova na trhu práce. Žádosti budou moci městské části podávat od 30. října do 12. listopadu 2023 a hlavní město na program vyčlenilo 15,5 milionu korun.

Hlavní město vyhlásilo dotační program určený pro městské části na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova pro příští rok. Dotace zároveň podporuje systémovou spolupráci hlavního města a městských částí v oblasti sociální politiky, přičemž může zásadním způsobem pomoci lidem bez přístřeší ukončit bezdomovectví prostřednictvím pomoci s pracovním uplatněním nebo bydlením.

„V oblasti služeb a péče o lidi bez domova je spolupráce hlavního města s městskými částmi obzvláště cenná, protože městské části velmi dobře vědí, jak těmto lidem pomoct. Pokud je totiž pomoc realizována na lokální úrovni, bývá nejefektivnější. Spolupráci v této oblasti proto pokládáme za nezbytnou a zásadní,“ říká náměstkyně primátora pro sociální a zdravotní oblast Alexandra Udženija.

Městské části mohou prostředky využít na nízkoprahové služby pro osoby bez domova, tedy například na projekty zaměřené na zajištění materiální pomoci včetně výdeje jídel a udržování a posilování kontaktů s lidmi bez přístřeší, kteří se pohybují na území městské části. Dále pak například na projekty, jejichž výsledkem je zajištění pracovního uplatnění pro osoby bez přístřeší v podobě krátkodobých brigád i dlouhodobého zaměstnávání nebo vytvoření důstojného a stabilního bydlení pro osoby bez přístřeší.

Lhůta pro podání žádosti je od pondělí 30. října do neděle 12. listopadu 2023. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na financování programu je 15 500 000 korun.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha zmodernizuje a rozšíří protipovodňová opatření chránící Staré Město a Josefov

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce nazvané Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0001 Staré Město, Josefov. Jedná se o navýšení bezpečnostní rezervy mobilního hrazení o 30 cm a také o další rozšíření protipovodňových opatření, která chrání centrum města před velkou vodou.

Praha

Praha podpořila projekty na další zkvalitnění práce městské policie i krajského ředitelství policie

Pražští radní dnes projednali hned několik záměrů na podporu Městské policie hl. m. Prahy i Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná o dodávku odolných mobilních zařízení, servis motorových vozidel na 4 roky, pronájem služebních bytů strážníkům nebo například poskytnutí daru na zakoupení tří motocyklů s policejní úpravou a motocyklového vybavení. Odsouhlaseno bylo i navýšení nákladů o 200 000 000 Kč na každoroční investiční akci Městské policie hl. m. Prahy, jejímž prostřednictvím pořizuje dopravní prostředky, přístroje nebo například výpočetní techniku.

Praha

Na veletrhu EXPO REAL v Mnichově se společně představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj

Na jednom z nejvýznamnějších investičních veletrhů světa, EXPO REAL v Mnichově, se prezentují desítky tisíc účastníků z více jak 70 zemí. Letos, podobně jako v předešlých letech, se ve společné expozici představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj. Jejich společná expozice s názvem Czech Cities & Regions bude výjimečná díky prezentaci architektky Evy Jiřičné a významného amerického architekta Stevena Holla.