Hlavní město pokračuje v podpoře a integraci ukrajinských dětí. Na projekty vyčlení 8,5 milionu korun

|

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodli o podpoře různých projektů v metropoli, které mají za cíl dále integrovat do společnosti ukrajinské děti, které s rodinami utekly do České republiky po násilném vpádu ruských vojenských sil na Ukrajinu. Celková podpora na projekty činí téměř 8,5 milionu korun. Ty budou putovat například na adaptační a integrační aktivity v rámci Ukrajinského centra Nusle, dále do různých příspěvkových organizací hlavního města, a to například na výrobu titulků v divadlech, hudební workshopy nebo aktivity organizované domy dětí a mládeže.

Někdy se říká, že úroveň a vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se dovede postarat o ty nejzranitelnější. A děti jsou bezpochyby jednou z nejvíce zranitelných skupin, zvlášť ty, které musely prchnout před válkou. Proto jsme podporu a integraci ukrajinských dětí podpořili částkou 8,5 milionu korun. Nejedná se o závratnou částku, ale jde o další střípek v mozaice pražské pomoci Ukrajině. Jsem rád, že suma jde na velmi konkrétní projekty a bude poskytnuta subjektům, které v oblasti podpory a integrace dlouhodobě odvádějí skvělou práci. Věřím také, že každá takto vynaložená koruna se nám do budoucna vrátí, a to zejména v posílení sociální soudržnosti,“ říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury.

Prvním z podpořených projektů je poskytnutí dotace ve výši přibližně 3,15 milionu korun organizaci Pražský majdan, z.s., a to na projekt zaměřený na podporu ukrajinských uprchlíků v Ukrajinském centru Nusle. Centrum nabízí adaptační a integrační aktivity, jako například informační servis, poradenství v oblasti zdravotnictví, bydlení a trhu práce, distribuci humanitární pomoci, kurzy českého jazyka nebo individuální psychologické poradenství. Cílem projektu je udržení a další rozvoj již existujících a fungujících služeb realizovaných v rámci centra. Nově je také v plánu vybudování „Creative HUB Nusle“, tedy volnočasového prostoru pro ukrajinskou mládež ve věku 15 let a více. Hub bude sloužit k pořádání neformálních vzdělávacích, osvětových a kulturních akcí.

„Imigrační krize neskončila a k opravdové efektivitě pomoci je potřeba kontinuity, a to například prostřednictvím zachování projektů integrace dětí v mimoškolním prostředí. Podpora kulturních, sociálních a dalších kompetencí dětí poslouží mimo jiné jako primární prevence rizikového chování. Rada hlavního města Prahy si tuto skutečnost uvědomuje a ve spolupráci s neziskovým sektorem podporujeme zachování či vznik nových odpolední klubů a předškolních center pro ukrajinské děti, fungujících pod našimi domy dětí a mládeže,“ dodává Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast sportu a volného času.

Dalších více jak 1,3 milionu poskytne hlavní město na různé aktivity v oblasti kultury, které podpoří integraci ukrajinských uprchlíků. Divadlo na Zábradlí vyrobí ukrajinské titulky k představením nebo zajistí divadelní kurzy. Pražský symfonický orchestr FOK plánuje interaktivní hudební workshopy nebo výjezdy do komunitních center a například Galerie hl. m. Prahy realizuje prohlídky a workshopy v ukrajinštině pro skupiny ukrajinských dětí a ukrajinské jednotřídky. Peníze využije také na nákup výtvarného materiálu, tisk či mezigenerační workshopy.

Téměř čtyři miliony korun pak Praha poskytne domům dětí a mládeže z prostředků Dětského fondu OSN-UNICEF v rámci „Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hlavního města Prahy pro rok 2023“. DDM hl. m. Prahy takto například získá 3,6 milionu korun na adaptační a integrační skupiny pro ukrajinské uprchlíky. Novým cílem od července 2023 je nejen pokračovat v adaptačních skupinách, ale také založit integrační skupiny pro děti 3-6 let či nízkoprahové kluby pro mladistvé děti z Ukrajiny. Součástí projektu jsou i setkávání rodičů českých a ukrajinských dětí. DDM Modřany plánuje sérii vzdělávacích aktivit s názvem „Hezky česky s DDM“. Projekt zahrnuje zážitkové letní kurzy češtiny, pravidelná klubová setkání, vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a zážitkové víkendové kurzy češtiny. Aktivity cílí na podporu sociálního začlenění a zvýšení jazykových znalostí češtiny. Podpořený projekt DDM Prahy 8 pak cílí na zvýšení znalosti českého jazyka u dětí a dospělých prostřednictvím realizace kurzů českého jazyka.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha na základě dohody s PVS nechá pro případ povodní vybudovat uzávěr plavebního kanálu Troja

Pražští radní na pondělním jednání schválili Smlouvu o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS), která úzce souvisí budováním osmé etapy přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV). V rámci této etapy vzniknou kompenzační opatření, konkrétně se jedná o tzv. Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja. Stavba by měla být zahájena letos v listopadu a jejím smyslem je umožnit zachování stávajících odtokových poměrů při povodňových stavech.

Praha

Praha schválila smlouvu o spolupráci s PVS k chystané druhé etapě přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS) v souvislosti s plánovanou druhou etapou přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV), která se týká stávající vodní linky. Tu je nutné přestavět, neboť přes řadu dílčích rekonstrukcí není schopna zajistit vyčištění přiváděných odpadních vod tak, aby byly plněny podmínky evropské a národní legislativy. Zahájení stavby se předpokládá v příštím roce.