Hlavní město podpoří sociální služby v Praze více jak dvěma miliardami korun

|

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání odsouhlasili návrh na vyhlášení programu pro rok 2024 k podpoře registrovaných sociálních služeb, jež poskytují své služby zejména na území hl. m. Prahy nebo přímo Pražanům. Ze státního rozpočtu takto může město rozdělit až 2,1 miliardy korun. Žádosti budou moci provozovatelé služeb podávat od přibližně poloviny října do začátku listopadu.

Radní hl. m. Prahy odsouhlasili vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2024.

Program je vyhlašován na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb. Objem finančních prostředků ze státního rozpočtu přidělených hlavnímu městu se odhaduje na asi 2,1 miliardy korun.

„Více než dvě miliardy korun poputují v příštím roce v Praze poskytovatelům sociálních služeb. Dotační program, který je financován ze státního rozpočtu, je plně v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hlavního města a se Základní sítí sociálních služeb. V rámci programu podpory, který dnes schválila Rada hlavního města Prahy, budeme podporovat širokou paletu služeb - od odborného sociálního poradenství, podpory samostatného bydlení, provoz center denních služeb, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory až po nízkoprahová centra nebo centra krizové pomoci,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních služeb Alexandra Udženija.

Žádosti mohou podávat provozovatelé sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, mezi které patří například odborné sociální poradenství, služby sociální péče - osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, podpora samostatného bydlení nebo odlehčovací služby. Dále mohou o finance žádat centra denních služeb, stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení či sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Veškeré detaily a další podporované služby je možné naleznout na: http://socialni.praha.eu/jnp/.

Žádost o dotaci mohou poskytovatelé sociálních služeb podávat prostřednictvím internetové aplikace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem OK služby – Poskytovatel. Tato žádost musí být opatřena elektronickým podpisem. Lhůta pro podání žádosti je od středy 18. října 2023 do pondělí 6. listopadu 2023. Hlavní město původně žádalo o prostředky na podporu sociálních služeb ve výši přibližně pět miliard korun.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 6. září 2023 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Praha

Staroměstská radnice má zrekonstruované přízemí a nový turistický provoz

Hlavní město společně s Prague City Tourism otevřelo zrekonstruovanou spodní část Staroměstské radnice a nový turistický provoz. Jeho součástí je turistické informační centrum, průvodcovské služby Guides&Tours a první kamenný obchod s kultivovanými suvenýry, na kterých Prague City Tourism spolupracuje výhradně s lokálními tvůrci. Nový provoz je symbolem celkové kultivace cestovního ruchu v metropoli a je v souladu s koncepcí cestovního ruchu.

Praha

Praha pokračuje ve snižování reklamního smogu ve veřejném prostoru. Radní Zábranský s konkrétními záměry seznámil novináře i reklamní společnosti

Radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti Adam Zábranský se ve čtvrtek ráno sešel s novináři a zástupci reklamních společností u kulatého stolu na téma reklamy ve veřejném prostoru a k plánům vedení města v této oblasti. Právě kultivace veřejného prostoru a boj s nelegální reklamou jsou pro hlavní město jednou z priorit.