Hlavní město podpoří obnovu a přístavbu objektu městské policie v Praze 8

|

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 ve výši 15 000 000 Kč. Prostředky poslouží na rekonstrukci a přístavbu budovy Městské policie hl. m. Prahy v Kobylisích. Toto rozhodnutí bude muset ještě potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém příštím jednání.

„Vyčleněné prostředky jsou reakcí na dodatečné náklady, které při rekonstrukci budovy městské policie v Praze 8 vznikly. Bezpečnost v metropoli jako celku stejně jako v jednotlivých městských částech je jednou z našich priorit,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, do jehož gesce patří i oblast bezpečnosti.

Městská část Praha 8 požádala už v roce 2019 o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a přístavbu budovy v Balabánově ulici v Kobylisích, kde dlouhodobě sídlí Obvodní ředitelství pro Prahu 8 Městské policie hl. m. Prahy a která je ve svěřená do správy městské části Praha 8. Finanční prostředky byly následně poskytnuty.

Letos v lednu se však radnice městské části obrátila na hlavní město s žádostí o navýšení dotace ve výši 15 milionů Kč z důvodů zvýšení ceny o vícepráce, např. v úpravě dispozice zbrojní a příjímací místnosti, navýšení slaboproudých instalací a datových okruhů, posudku ohledně výškového rozdílu střešní konstrukce či nové provedení kompletní izolace původní stavby.

Kromě toho v srpnu roku 2022 se vlivem přívalového deště výrazně poškodila přístupová komunikace na západní straně budovy, a především byl zatopen celý suterén budovy do výšky několika desítek centimetrů, neboť kanalizační odtoky pod budovou množství vody nestačily pobírat. Původní projekt rekonstrukce se zkapacitněním kanalizace a ani s opravou zpevněných ploch okolo budovy nepočítá. Vzhledem k tomu, že v suterénu budovy budou situovány šatny, posilovna, kanceláře, sklady a garáže, je potřeba zamezit případnému opakování obdobné situace, kdy by příval vody vybavení poškodil, nebo dokonce zničil.

Pražští radní proto v pondělí odsouhlasili převod nevyčerpaných běžných výdajů Městské policie hl. m. Prahy na rok 2023 za neobsazená tabulková místa právě za účelem poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 15 000 000 Kč městské části Praha 8 na rekonstrukci a přístavbu budovy. Stane se tak ale pouze za podmínky, že Praha 8 objekt poskytne Městské policii hl. m. Prahy za roční nájem ve výši 1 Kč, a to na dobu minimálně 10 let.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha zapůjčí paliativní tablety domovům pro seniory

Hlavní město zapůjčí domovům pro seniory tzv. paliativní tablety s licenčním zvukovým záznamem Českého rozhlasu. Zápůjčku na dobu pěti let v pondělí schválila Rada hl. m. Prahy. Cílem podpory domovů pro seniory je přispět ke zkvalitnění péče.