Hlavní město podpoří integraci Ukrajinců v metropoli dalšími 20 miliony korun

|

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválila vyhlášení Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024 - 2. kolo – Ukrajina. Celkově je v programu alokováno 20 milionů korun, o které mohou žádat neziskové organizace a další subjekty. Program má za cíl podpořit sociální oblast, bydlení, terénní služby nebo například zvyšování informovanosti.

Různé programy na podporu uprchlíků z Ukrajiny jsou celkově zacíleny na zlepšení podmínek pro integraci skupin cizinců žijících v Praze, a to mimo jiné prostřednictvím jejich vzdělávání. Současně jsou zaměřeny na podporu komunikace mezi cizinci a Pražany, podporu kulturních, uměleckých, společenských, vzdělávacích aktivit organizací či na zlepšení vzájemného soužití.

„Těší mě, že dokážeme z vlastních zdrojů zabezpečit velkou část agendy ukrajinských uprchlíků na území hlavního města Prahy. Od počátku ruské invaze na Ukrajinu spolupracujeme s odborným neziskovým sektorem, který nám pomáhá zmírňovat dopady spojené s jejich dočasným pobytem. Díky těmto finančním prostředkům můžeme pokračovat v našich aktivitách v oblasti adaptace, integrace a sociální koheze, které jsou v tomto směru klíčové,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

„Bezpečnost obyvatel i návštěvníků metropole je prioritou vedení Prahy, a to bez ohledu na státní příslušnost. Proto i nadále budeme dělat vše proto, aby byli chránění všichni, kteří v hlavním městě žijí či pobývají,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Nově schválený program pro integraci cizinců cílí na podporu aktivit spojených s adaptací a integrací ukrajinských uprchlíků, a to v několika specifických oblastech. Konkrétně se jedná o sociální oblast, oblast bydlení (zabydlování a s tím spojené terénní služby), terénní služby a interkulturní práce, oblast duševního zdraví a zvyšování informovanosti cílové skupiny.

Žádost o dotaci mohou podávat neziskové organizace a další subjekty a bude k dispozici na stránkách praha.eu. Lhůta pro podání Žádosti je od 8. 3. do 13. 3. 2024. Do programu je alokováno 20 milionů korun.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha uzavře smlouvu o spolupráci, která zajistí vznik další etapy celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. ohledně vybudování Nátokového labyrintu - levý břeh, který je další etapou projektu celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Společnost na základě této dohody zajistí kompletní realizaci tohoto záměru, konkrétně veškerou inženýrskou činnost a také technický dozor.

Praha

Pražský primátor navštívil Letňany a Čakovice

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda pokračuje v návštěvách jednotlivých městských částí, jak avizoval před rokem při svém opětovném nástupu do funkce. Tentokrát zavítal do Letňan a Čakovic, kde se probíralo řešení problémů s dopravou, kapacitou škol či zajištěním bezpečnosti obyvatel. A to i s ohledem na rozvojové projekty těchto částí.