Hlavní město podpoří integraci Ukrajinců, přispěje na kurzy českého jazyka

|

Hlavní město pokračuje v integraci válečných uprchlíků z Ukrajiny. Pražští radní v pondělí schválili poskytnutí dotace na intenzivní kurz českého jazyka pro mladé Ukrajince, kteří jsou držiteli dočasné ochrany. Cílem je zvýšit jejich předpoklady pro studium na středních a vysokých školách a lepší uplatnitelnost na pracovním trhu. V Praze podle údajů z loňského roku studovalo střední školu pouze 11,8 % Ukrajinců ve věku 15 až 21 let.

Hlavní město poskytne účelovou neinvestiční dotaci na projekt Intenzivní výuka českého jazyka pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny II. ve věku 15 až 21 let. Projekt na podporu integrace Ukrajinců do české společnosti si vyžádá dva miliony korun z rozpočtu hlavního města.

„Stali jsme se důležitým partnerem Ukrajiny, to nejen v materiální pomoci, ale i v pomoci humanitární. Podle průzkumů ministerstva vnitra je na území ČR přes 300 tisíc uprchlíků. Převážně se jedná o ženy a děti. Naučit se jazyk země, do které přijedete je nutné pro plnohodnotné zapojení se do společnosti. Díky znalosti našeho, poměrně komplikovaného jazyka, se pro mnoho mladých Ukrajinců více otevře jak společenský, tak i pracovní trh. Myslím si, že tato relativně nízká dotace přinese Praze mnoho užitku,“ říká Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Cílem programu je zvýšit předpoklady pro studium mladých Ukrajinců na střední či vysoké škole a lepší uplatnitelnost na trhu práce. Od začátku ruské agrese se zapsalo na české střední školy jen 4 523 Ukrajinců, což je pouze 19 % z 26 tisíc uprchlíků ve věku 15 až 21 let, kteří do Česka uprchli před válkou. V Praze je tento podíl ještě nižší, k 19. září 2022 zde studovalo pouze 707 ukrajinských středoškoláků, což představuje 11,8 % z počtu 6 tisíc této věkové skupiny. Většina ukrajinských středoškoláků tak zůstává mimo vzdělávací systém.

Tento kurz navazuje na projekt realizovaný v loňském roce, o který byl velký zájem, o návštěvu učeben s kapacitou 60 osob se přihlásilo na 160 zájemců v jednom týdnu. Kurz pořádala městská část Praha 7 a vzhledem k velkému zájmu se v něm rozhodla pokračovat.

Plánované zahájení projektu je 2. ledna 2024 a ukončení 28. června 2024. Dva kurzy o pěti skupinách po 12 osobách nabízí místa pro maximálně 120 osob. Učební hodiny jsou stanoveny v pracovní dny od 8:30 do 13:00 hodin, v případě potřeby bude otevřena i odpolední výuka. Kurz je zakončen závěrečným testem.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha uzavře memorandum na podporu dalšího zkvalitňování náhradní rodinné péče o děti

Rada hlavního města Prahyna pondělním jednání schválila uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) nazvaného Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti. Smyslem záměru je prostřednictvím šesti klíčových aktivit dále vylepšovat a zefektivňovat systém péče o ohrožené děti.

Praha

Curling v Roztylech zůstane minimálně do roku 2035

Pražští radní v pondělí schválili formou dodatku ke smlouvě prodloužení nájmu pozemků hlavního města Prahy v Chodově, na nichž stojí curlingová hala a k ní vedoucí komunikace. Český svaz curlingu, z.s., jako nájemce může nyní pozemek využívat do konce roku 2035. Prodloužení doby nájmu zlepší pozici spolku při žádosti o čerpání dotací.