Hlavní město odmítá nepravdivá tvrzení o budoucnosti tenisových kurtů na Štvanici

|

V reakci na tvrzení generálního manažera I. ČLTK Vladislava Šavrdy uvádí hlavní město na pravou míru informace o revitalizaci Štvanice. Žádné masivní rušení kurtů nebo likvidaci tenisového klubu I. ČLTK Praha, jak se objevilo v několika článcích (například na idnes.cz, isport.cz nebo sport.cz), hlavní město neplánuje.

Praha neplánuje zrušení sedmi kurtů na Štvanici. Tvrzení o rušení kurtů jsou ze strany generálního manažera I. ČLTK Vladislava Šavrdy přinejmenším zavádějící. Hlavní město si pouze nechalo dopracovat soutěžní návrh Štvanice z roku 2013. Tato studie pracuje s několika možnými směry revitalizace ostrova Štvanice, jedná se však o dlouhodobé vize a žádnou z nich město zatím neurčilo jako preferovanou. Směr revitalizace ostrova, kterým by se mělo hlavní město vydat, bude diskutován s veřejností a místními aktéry. Bude také prostor se k případným změnám vyjádřit ze strany veřejnosti.

Nově přes ostrov vede Štvanická lávka, která je novou klíčovou spojnicí pro místní obyvatele, pěší a cyklisty v duchu města krátkých vzdáleností, čímž přirozeně dochází ke zvyšování návštěvnosti Štvanice. Do budoucna by měl ostrov plnit především funkci krátkodobé městské rekreace v nejširším pojetí a využívat jedinečný potenciál ostrova v centru Prahy. V plánu je například úprava břehů tak, aby se zlepšil přístup občanů k řece, úprava komunikací na ostrově, odstraňování zbytečného vizuálního smogu a řešení parkování, které je dnes neregulované a výsledkem jsou mimo jiné auta parkující na zeleni. Vzhledem k tomu, že Štvanice se nachází v centru města, uvažuje se o zpoplatnění parkování a jeho přesunutí na vhodnější místa.

Dosud ke studii nebylo přijato žádné rozhodnutí Rady hl. m. Prahy. Diskuze na téma dlouhodobého směru revitalizace Štvanice se teprve uskuteční, předkládat jakékoli závěry ohledně rušení kurtů je tak v tuto chvíli nepravdivé a zkreslující.

Již na začátku roku 2021 byl ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) vytvořen plán participace a uskutečnily se kulaté stoly s klíčovými aktéry. Od června až do září 2021 v IPR Praha proběhly společně s externím dodavatelem participace City Upgrade aktivity pro veřejnost, v rámci kterých byly sbírány podněty přímo od místních obyvatel. IPR Praha následně uspořádal představení návrhu veřejnosti a zkonzultoval návrh s klíčovými aktéry. O vytvoření studie informovalo hlavní město několikrát a zapojilo i veřejnost.

Tiskové zprávy jsou k dispozici například zde: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zivotni_prostredi/praha_udelala_dalsi_krok_k_novemu.html a zde: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/praha_chysta_revitalizaci_stvanice_do.html.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha vypíše veřejnou zakázku na stavbu Terminálu Smíchov

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání odsouhlasila záměr realizace veřejné zakázky na stavební práce Terminálu Smíchovské nádraží a zároveň rozhodla o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek a po schválení záměru Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Schváleno bylo také jmenování komise. Cílem projektu je vybudovat na jednom místě moderní stanici železniční dopravy, metra, zastávku tramvaje a autobusů i kapacitní parkoviště P+R.

Praha

Praha vybere koordinátora projektu Studie proveditelnosti tangenciálně-okružní kolejové dopravy

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání udělala první krok k pořízení Studie proveditelnosti tangenciálně-okružní kolejové dopravy, když uložila zajistit koordinátora celého projektu. Právě tato studie bude nezbytným zdrojem informací pro další rozhodování o rozvoji okružní kolejové dopravy, která je jednou z klíčových priorit hlavního města z hlediska budoucího rozvoje dopravy a územního rozvoje.