Praha··4 min

Hlavní město má dlouhodobou strategii, jak pomáhat svým obyvatelům v bytové nouzi

Pražští zastupitelé schválili Strategii prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030. Materiál propojuje opatření v oblasti bydlení se sociálními službami a humanitární pomocí lidem bez střechy nad hlavou s tím, že klíčovým nástrojem eliminace bezdomovectví je bydlení. Sociální služby a humanitární pomoc jsou důležité, ale nestačí.

Zastupitelé na svém posledním řádném zasedání schválili Strategii prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030. Na vědomí byla zastupiteli vzata prováděcí část strategie. Přijatý materiál navazuje na předchozí rámcový dokument řešení bezdomovectví v Praze v letech 2013-2020, který však v mnoha klíčových ohledech rozšiřuje, zejména v důrazu na předcházení bytové krizi a potřebu systémového ukončování bytové nouze Pražanů. Je to poprvé, co Praha připravila strategický dokument pro oblast bezdomovectví, kde ústředním nástrojem řešení je prevence ztráty bydlení a pomoc při jeho znovuzískání v případě ztráty.

„Jsem ráda, že si v Praze uvědomujeme, že jediným účinným nástrojem pro eliminaci bytové nouze je zajištění dostatečné nabídky dostupného bydlení pro ty, kdo se v bytové nouzi již ocitli, a že akcent má být v prvé řadě na prevenci ztráty bydlení díky pomoci materiální, finanční nebo prostřednictvím sociální práce, aby si Pražané mohli bydlení udržet. Odborný pohled nám jednoznačně říká, že předpokladem pro zlepšení situace rodin i jednotlivců v oblastech života, jako je vzdělávání, pracovní uplatnění nebo zdraví, je stabilní a dostupné bydlení. Nízkoprahové sociální služby či azylové domy hrají důležitou roli ve snižování negativních dopadů, pokud se už lidé ocitnou bez střechy nad hlavou, bezdomovectví však samy vyřešit nemohou. Při jejich rozvoji je třeba pokračovat v tom, co se v posledních třech letech začalo dařit, totiž v decentralizaci velkokapacitních zařízení tak, aby služby byly komornější a rovnoměrně pokryly území Prahy, a dále pak posílit dostupnost služeb sociální péče pro starší a nemocné lidi bez domova,“ uvedla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Strategie hlavního města Prahy vychází z Evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení, která termínem bezdomovectví rozumí kromě tradičně zahrnovaných forem, jako je chybějící střecha nad hlavou, také situace nejistého bydlení, ohrožení ztrátou bydlení nebo krátkodobé a krizové ubytování. Cíle Strategie stanovené do roku 2030 jsou dlouhodobého rázu a rozsah opatření i jednotlivé postupy bude třeba v průběhu platnosti Strategie přizpůsobovat podle aktuálního vývoje v hlavním městě, ať už jde o míru a strukturu bezdomovectví, dostupnost finančních prostředků, legislativní prostředí, ale také proměny socioekonomického a politického prostředí.

Obsahově Strategie vychází ze zkušeností s dosavadními přístupy k pomoci lidem v bezdomovectví, včetně přístupů uplatňovaných od r. 2019, zejména pak v době pandemie covid-19, kdy se výrazně posunula opatření hlavního města v propojení opatření sociálního a humanitárního rázu s prevencí ztráty bydlení a s návratem z bezdomovectví do standardního bydlení a stylu života.

„V tomto volebním období jsme začali rozvíjet systém sociálního bydlení, ve spolupráci s městskými částmi jsme otevřeli šest kontaktních míst pro bydlení, zřídili jsme Městskou nájemní agenturu, založili Sociální nadační fond, a v neposlední řadě jsme vůbec poprvé v historii otevřeli tři městské ubytovny pro lidi bez domova. Ve spolupráci s několika městskými částmi budujeme integrovaný systém řešení bytové nouze v Praze. Tyto všechny nástroje a mnohé další nová městská strategie v oblasti bezdomovectví dále rozvíjí,“ řekl radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Návrhy koncepčních aktivit jsou rozděleny na oblasti prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví.

Příloha: Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030

Zdroj: www.praha.eu

Zadavatel
Praha

Praha

Praha je vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s vysokou životní úrovní, přičemž tímto vyniká nejen nad české, ale i nad evropské standardy. V roce 2019 z indexu kvality života vyplynulo, že Praha má druhou nejlepší kvalitu života v Česku. Podle statistik Eurostatu je devátým nejbohatším regionem v Evropě. HDP na obyvatele v Praze dosahuje 171 % průměru celé Evropské unie (HDP na obyvatele Česka dosahuje pouze 80 %). V Praze sídlí celkem 12 univerzit (vysokých škol univerzitního typu).

Další články od Praha

Festival Poznej Vltavu oslaví Mezinárodní den řek a nabídne netradiční zážitky
Praha

Festival Poznej Vltavu oslaví Mezinárodní den řek a nabídne netradiční zážitky

Na Mezinárodní den řek v neděli 22. září ožije Vltava a její nejbližší okolí v Praze 1. ročníkem multižánrového festivalu pro širokou veřejnost Poznej Vltavu. V oblasti od Podolské vodárny až po Starou čistírnu odpadních vod v Bubenči se budou konat prohlídky, umělecké intervence, workshopy i speciální program pro děti. Aktivity budou až na výjimky pro návštěvníky zdarma.
Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školy
Praha

Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školy

U prvních projektů městského nájemního bydlení, které Pražská developerská společnost (PDS) připravuje pro hlavní město, začíná stavební řízení. PDS podala před koncem června tohoto roku kompletní dokumentaci a žádosti o stavební povolení či územní rozhodnutí pro cca 450 bytových jednotek v projektech Jalový Dvůr (Praha 4), Nový Zlíchov (Praha 5), V Botanice (Praha 5), Peroutkova (Praha 5), Palmovka – Zenklova (Praha 8), Dolní Počernice Projekt 1 a také pro projekt mateřské školy v lokalitě Kyje – Hutě. PDS očekává, že stavební povolení budou vydána do cca devíti měsíců, orientačně tedy na jaře 2025. Celkové náklady na realizaci těchto bytových jednotek PDS odhaduje na dvě miliardy korun.
Projekt Kulturní míle nabízí zvýhodněné vstupné do galerií a muzeí v centru Prahy
Praha

Projekt Kulturní míle nabízí zvýhodněné vstupné do galerií a muzeí v centru Prahy

Od pondělí 15. července je možné v Praze navštívit vybrané galerie a muzea za zvýhodněnou cenu. Do projektu Kulturní míle je zapojených šest institucí v centru Prahy. Když zájemci navštíví jednu z nich, do všech ostatních získají po dobu jednoho týdne slevu na vstupném 20 %. Cílem nového projektu v oblasti kultury a cestovního ruchu je zviditelnit výtvarné umění v Praze a představit instituce vystavující umění více návštěvníkům.
Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují
Praha

Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují

V Holešovické tržnici pokračují rekonstrukční a revitalizační práce v rámci celého areálu. Některé haly již částečnou revitalizaci či nutné opravy mají za sebou, u jiných pokračuje kompletní rekonstrukce, jako v případě jedné z hlavních budov tržnice - Burzy. V současné chvíli se dělá rekonstrukce v halách H1, H27 a 28, v halách H7, 8 a 9 (Jatka78, Alza) pak probíhá modernizace kotelen. Z míst, která se nyní opravují, byly prodejny přesunuty do nových prostor v rámci tržnice.
Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů
Praha

Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů

Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.
Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci
Praha

Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci

Tento týden se uskutečnil již čtvrtý ročník konference Digitalizujeme Prahu 2023-2026. Záštitu nad akcí převzal radní hl. m. Prahy pro IT, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur. Odborníci na digitalizaci, tajemníci městských částí, zaměstnanci IT odborů, stavebních odborů a další hosté vystavili pomyslné „vysvědčení” jednotlivým celoměstsky významným projektům v oblasti IT za osobní účasti místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Debatovali ale i o financování digitalizace veřejné správy v podmínkách hlavního města Prahy.
Hlavní město podpořilo charitativním během kolem Nové radnice Kačenku a Šimona v rámci akce Run and Help
Praha

Hlavní město podpořilo charitativním během kolem Nové radnice Kačenku a Šimona v rámci akce Run and Help

Představitelé hlavního města, zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy i veřejnost dnes v poledne vyrazili z Mariánského náměstí na symbolický charitativní běh kolem budovy Nové radnice. Jedná se o součást akce Run and Help pořádané Kontem Bariéry, která se v letošním roce koná na podporu malé Kačenky a Šimona. Do projektu, který má za cíl pomáhat konkrétním lidem s jejich handicapem, se může ještě finančně zapojit také široká veřejnost.
Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase
Praha

Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím novinku v podobě nové funkce Mapa spojů Pražské integrované dopravy, která umožňuje cestujícím sledovat polohu spojů v reálném čase. Tím se výrazně zjednoduší a zefektivní cestování po Praze a Středočeském kraji.
XVII. všesokolský slet nabídne pestrý program včetně tradičního průvodu, který si vyžádá dopravní omezení
Praha

XVII. všesokolský slet nabídne pestrý program včetně tradičního průvodu, který si vyžádá dopravní omezení

Ve dnech od 30. června do 5. července 2024 se v Praze uskuteční XVII. všesokolský slet. Největší sportovně-kulturní událost roku nabídne veřejnosti hromadná vystoupení a pestrý doprovodný program. V neděli 30. června dopoledne se bude konat slavnostní průvod centrem Prahy, který si vyžádá dopravní omezení. Slet sokolů se koná jednou za šest let a ten letošní se odehraje v duchu motta „Slet spojuje“.
Modro-zelená infrastruktura v Kampusu Hybernská zlepší klima a zvelebí areál vnitrobloku
Praha

Modro-zelená infrastruktura v Kampusu Hybernská zlepší klima a zvelebí areál vnitrobloku

Pražští radní v pondělí schválili žádost o podporu na investiční akci Modro-zelená infrastruktura v Kampusu Hybernská. Cílem plánované revitalizace vnitrobloku je zachytávat srážkovou vodu ze střech objektů a akumulovat ji pro další využití. Zároveň se zatraktivní také prostor kampusu se zachováním jeho edukačního potenciálu. Předpokládané náklady činí téměř 30 milionů korun a z poloviny budou hrazeny z programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, polovinu zaplatí hlavní město z vlastních zdrojů.