Praha··6 min

Hlavní město a městská část hledají řešení „petičního stánku“ u Úřadu vlády ČR

Primátor Bohuslav Svoboda svolal tento týden jednání kvůli řešení „petičního stánku“ u Úřadu vlády ČR. Stánek v tomto případě zneužívá petičního práva, které je nedokonalé, stánek totiž splňuje podmínky petičního zákona, což v minulosti veřejně potvrdil i ministr vnitra. Praha se dotáže Úřadu vlády ČR, zda již s ohledem na vysoce chráněné objekty státního významu provedl v součinnosti s Policií ČR vyhodnocení případných bezpečnostních rizik. Jako možné řešení do budoucna pak přichází v úvahu změna poměrně široce pojatého zákona, na čemž se jednomyslně shodli všichni zúčastnění. Petiční zákon například oproti zákonu o právu shromažďovacím neobsahuje povinnosti svolavatele, nestanovuje působnost úřadu a neřeší situace, kdy dochází k jeho porušování, a nestanovuje žádné sankce.

„Situaci průběžně monitorujeme a hledáme vhodné řešení, ale není to jednoduché. Není to ani tak otázka názoru či snad politického vkusu, ale především zákonů, které ctíme a zároveň odmítáme jejich zneužívání. Takto jsme postupovali doposud a budeme postupovat i dál,” uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Podle informací magistrátu stánek splňuje náležitosti podle petičního zákona (petice, petiční arch a podobně), což explicitně potvrdil také ministr vnitra Vít Rakušan. Petiční stánek je od samého začátku provozován pod bezprostředním dohledem Policie ČR u několika chráněných objektů nejvyššího státního významu, které jsou ve zvláštním režimu ostrahy uniformovanými příslušníky ze strany Policie ČR v režimu 24/7.

Starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská, k situaci dodala: „Petiční právo je výsostným právem občana a nesmí být omezeno. To, co se ale u Úřadu vlády děje, již není sběr podpisů pod politické stanovisko, jako spíš ukázka impotence státu vůči aroganci protisystémových uskupení. I demokracie musí mít, dle mého názoru, své obranné mechanismy. Vítám společnou snahu najít řešení a věřím, že nalezeno bude.”

Zástupci pražského magistrátu, městské části Praha 1, Policie ČR (PČR), městské policie a další se na začátku týdne sešli, aby se pokusili najít možné řešení petičního stánku u Úřadu vlády ČR. Situaci ohledně „petičního stánku“ u Úřadu vlády ČR všichni zúčastnění sledují a zabývají se jí. Po intenzivních diskusích se účastníci schůzky shodli, že možné řešení by mohlo přinést vyjádření Úřadu vlády ČR s ohledem na tři chráněné objekty v blízkosti, tedy Kramářovu vilu, Strakovu akademii a vládní kryt.

Obecně se jedná o složitý problém, který nemá jednoduché řešení. Primárním cílem hlavního města je udržení pořádku a bezpečnosti v pražských ulicích, metropole však musí respektovat i platné zákony. Konkrétně jde mimo jiné o petiční zákon (zákon č. 85/1990 Sb.), který připouští až příliš široký výklad.

Na místě opakovaně zasahovala Policie ČR i městští strážníci. PČR jednání vyhodnotila jako přestupek proti občanskému soužití a neoprávněný zábor a oznámila věc správním orgánům. PČR nadále místo dokumentuje a je součinnostní orgán, případně řeší události příkazem na místě.

Městská část Praha 1 si od Ministerstva vnitra vyžádala stanovisko k „petičnímu stánku“ u Úřadu vlády ČR. Stanovisko ministerstva shodně konstatuje, že podle znění petičního zákona pro umístění petičního stánku není třeba povolení státního orgánu. To výrazně limituje možnosti řešení. Stanovisko ministerstva dále uvádí, že řešení náleží silničnímu správnímu úřadu Prahy 1 a částečně magistrátu ve věci nesprávného parkování na chodníku. Magistrát již toto parkování vyřešil na základě oznámení městské policie v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, a to zasláním dvou výzev k úhradě určené částky v polovině července. První oznámení provozovatele – fyzické osoby – kvůli stání na chodníku bylo již uhrazeno, druhé oznámení provozovatele – právnické osoby – ještě neskončila lhůta k úhradě. S ohledem na pokračující přestupek, tak magistrát již své možnosti vyčerpal, a to v polovině července. Jedno oznámení magistrátu zaslala i Policie ČR, ale jedná se o stejný pokračující přestupek. Praha také na místě eviduje dílčí oznámení o shromážděních, ovšem toto jednání a nocování pod "záštitou" petice již pod oznámení nelze podřazovat.

Městští strážníci k celé věci od prvopočátku přistupují proaktivně a postupují zcela v rámci zákonných zmocnění a oprávnění. Hlavní město společně s městskou policií však může postupovat pouze v intencích zákona. Městská policie na místě učinila vše, co měla a mohla učinit v rámci zákonem stanovených oprávnění. Zejména se jedná o celou řadu podezření ze spáchání přestupku, které strážníci zadokumentovali a předali příslušným správním orgánům. Městská policie tak postupovala aktivně a zcela v souladu svých zákonných oprávnění.

Zdroj: www.praha.eu

Zadavatel
Praha

Praha

Praha je vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s vysokou životní úrovní, přičemž tímto vyniká nejen nad české, ale i nad evropské standardy. V roce 2019 z indexu kvality života vyplynulo, že Praha má druhou nejlepší kvalitu života v Česku. Podle statistik Eurostatu je devátým nejbohatším regionem v Evropě. HDP na obyvatele v Praze dosahuje 171 % průměru celé Evropské unie (HDP na obyvatele Česka dosahuje pouze 80 %). V Praze sídlí celkem 12 univerzit (vysokých škol univerzitního typu).

Další články od Praha

Stará čistírna v Bubenči dostane ve spolupráci s Petrohradská kolektiv nový kulturní život i kavárnu
Praha

Stará čistírna v Bubenči dostane ve spolupráci s Petrohradská kolektiv nový kulturní život i kavárnu

Areál významné industriální památky Stará čistírna v Bubenči bude brzy obohacen o nový gastroprovoz zaměřený na kvalitní občerstvení, ale i na umění, besedy nebo přednášky. Nový provozovatel muzea stokování ve Staré čistírně v Bubenči, městská firma TCP a.s., aktuálně vybral v otevřeném výběrovém řízení nájemce kavárny a sezónního baru ve stodole: Petrohradská kolektiv. Novinka bude pro všechny návštěvníky areálu k dispozici od konce letošního srpna.
Festival Poznej Vltavu oslaví Mezinárodní den řek a nabídne netradiční zážitky
Praha

Festival Poznej Vltavu oslaví Mezinárodní den řek a nabídne netradiční zážitky

Na Mezinárodní den řek v neděli 22. září ožije Vltava a její nejbližší okolí v Praze 1. ročníkem multižánrového festivalu pro širokou veřejnost Poznej Vltavu. V oblasti od Podolské vodárny až po Starou čistírnu odpadních vod v Bubenči se budou konat prohlídky, umělecké intervence, workshopy i speciální program pro děti. Aktivity budou až na výjimky pro návštěvníky zdarma.
Projekt Kulturní míle nabízí zvýhodněné vstupné do galerií a muzeí v centru Prahy
Praha

Projekt Kulturní míle nabízí zvýhodněné vstupné do galerií a muzeí v centru Prahy

Od pondělí 15. července je možné v Praze navštívit vybrané galerie a muzea za zvýhodněnou cenu. Do projektu Kulturní míle je zapojených šest institucí v centru Prahy. Když zájemci navštíví jednu z nich, do všech ostatních získají po dobu jednoho týdne slevu na vstupném 20 %. Cílem nového projektu v oblasti kultury a cestovního ruchu je zviditelnit výtvarné umění v Praze a představit instituce vystavující umění více návštěvníkům.
Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školy
Praha

Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školy

U prvních projektů městského nájemního bydlení, které Pražská developerská společnost (PDS) připravuje pro hlavní město, začíná stavební řízení. PDS podala před koncem června tohoto roku kompletní dokumentaci a žádosti o stavební povolení či územní rozhodnutí pro cca 450 bytových jednotek v projektech Jalový Dvůr (Praha 4), Nový Zlíchov (Praha 5), V Botanice (Praha 5), Peroutkova (Praha 5), Palmovka – Zenklova (Praha 8), Dolní Počernice Projekt 1 a také pro projekt mateřské školy v lokalitě Kyje – Hutě. PDS očekává, že stavební povolení budou vydána do cca devíti měsíců, orientačně tedy na jaře 2025. Celkové náklady na realizaci těchto bytových jednotek PDS odhaduje na dvě miliardy korun.
Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují
Praha

Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují

V Holešovické tržnici pokračují rekonstrukční a revitalizační práce v rámci celého areálu. Některé haly již částečnou revitalizaci či nutné opravy mají za sebou, u jiných pokračuje kompletní rekonstrukce, jako v případě jedné z hlavních budov tržnice - Burzy. V současné chvíli se dělá rekonstrukce v halách H1, H27 a 28, v halách H7, 8 a 9 (Jatka78, Alza) pak probíhá modernizace kotelen. Z míst, která se nyní opravují, byly prodejny přesunuty do nových prostor v rámci tržnice.
Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů
Praha

Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů

Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.
Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci
Praha

Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci

Tento týden se uskutečnil již čtvrtý ročník konference Digitalizujeme Prahu 2023-2026. Záštitu nad akcí převzal radní hl. m. Prahy pro IT, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur. Odborníci na digitalizaci, tajemníci městských částí, zaměstnanci IT odborů, stavebních odborů a další hosté vystavili pomyslné „vysvědčení” jednotlivým celoměstsky významným projektům v oblasti IT za osobní účasti místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Debatovali ale i o financování digitalizace veřejné správy v podmínkách hlavního města Prahy.
Hlavní město podpořilo charitativním během kolem Nové radnice Kačenku a Šimona v rámci akce Run and Help
Praha

Hlavní město podpořilo charitativním během kolem Nové radnice Kačenku a Šimona v rámci akce Run and Help

Představitelé hlavního města, zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy i veřejnost dnes v poledne vyrazili z Mariánského náměstí na symbolický charitativní běh kolem budovy Nové radnice. Jedná se o součást akce Run and Help pořádané Kontem Bariéry, která se v letošním roce koná na podporu malé Kačenky a Šimona. Do projektu, který má za cíl pomáhat konkrétním lidem s jejich handicapem, se může ještě finančně zapojit také široká veřejnost.
Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase
Praha

Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím novinku v podobě nové funkce Mapa spojů Pražské integrované dopravy, která umožňuje cestujícím sledovat polohu spojů v reálném čase. Tím se výrazně zjednoduší a zefektivní cestování po Praze a Středočeském kraji.
XVII. všesokolský slet nabídne pestrý program včetně tradičního průvodu, který si vyžádá dopravní omezení
Praha

XVII. všesokolský slet nabídne pestrý program včetně tradičního průvodu, který si vyžádá dopravní omezení

Ve dnech od 30. června do 5. července 2024 se v Praze uskuteční XVII. všesokolský slet. Největší sportovně-kulturní událost roku nabídne veřejnosti hromadná vystoupení a pestrý doprovodný program. V neděli 30. června dopoledne se bude konat slavnostní průvod centrem Prahy, který si vyžádá dopravní omezení. Slet sokolů se koná jednou za šest let a ten letošní se odehraje v duchu motta „Slet spojuje“.