Ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří z celého světa jsou v Praze. Poradí firmám s exportem

|

O aktuálních exportních příležitostech, možnostech vstupu na trh a současném vývoji na více než devadesátce světových trhů. I o tom jednají v Praze na výstavišti PVA EXPO Letňany ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest na dvoudenních konzultacích s českými exportéry. Cílem je představit českým firmám příležitosti na zahraničních trzích a nabídnout jim asistenci přímo v teritoriu.

„Na konci loňského roku jsme pomohli exportérům, kteří se ocitli v problémech s likviditou v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a energetickou krizí. Spolu s Exportní garanční a pojišťovací společností jsme spustili garanční program EGAP PLUS. Rezervována je již přibližně polovina kapacity z celkových 6,25 miliardy korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „V letošním roce pokračujeme ve zintenzivnění proexportních aktivit a můžeme jej označit za rok exportu. Ve spolupráci s Ministerstvem financí se nám podařilo pro podporu exportu najít prostředky. Tím došlo ke zvýšení počtu českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. V roce 2023 je jich naplánováno 40 a odhadujeme, že by podnikům nové kontrakty z těchto akcí měly přinést obchody ve výši 6–7 mld. Kč.“

Důležitá je také podpora rozpracovaných projektů v rámci podnikatelských misí. V poslední době to byla mise do Vietnamu, USA či Kanady a podpora akci Rebuild Ukraine ve Varšavě. V jednání je cesta do Střední Asie, Latinské Ameriky či Indie.

„Chceme nastavit nový přístup v podpoře exportu i ve strategické rovině. V této chvíli dokončujeme vypořádání připomínek ostatních resortů a dalších partnerů k návrhu nové Exportní strategie ČR. Potřebujeme transformovat ČR z ekonomiky dodavatelské v ekonomiku založenou na vývoji, výrobě a prodeji finální produktů, služeb a komplexních řešení,“ říká ministr Síkela a dodává: „Chceme hledat a podporovat nové národní šampiony z řad malých a středních podniků a start-upů, kteří působí zejména v nově rozvíjejících se oborech. Zjednodušeně můžeme charakterizovat posun nové exportní strategie od zaměření se na kvantitu k podpoře kvality a vyšší přidané hodnoty.“

Česko potřebuje více silných domácích inovativních výrobců produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Jednou z priorit Ministerstva zahraničních věcí je tak propojování aktivit ekonomické a vědecké diplomacie s cílem podpořit inovativní řešení českých firem pro mezinárodní trhy, stejně jako spolupráci českých výzkumných institucí a vysokých škol se zahraničím. Na MZV vzniklo letos v dubnu oddělení vědecké diplomacie, které napomáhá shromažďování informací o příležitostech a trendech v zahraničí a zapojování českých vědeckých a výzkumných institucí a firem do mezinárodní spolupráce. Oddělení úzce spolupracuje se sítí našich ekonomických diplomatů,říká náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák.

Více zde.

Zdroj: MPO

Zdroj: www.czechinvest.org

Czech Invest

Účast Česka na EXPO 2025 je obrovská příležitost, říká Petr Očko po podpisu memoranda o spolupráci

Agentura CzechInvest se zapojí do příprav české účasti na světové výstavě EXPO 2025. Stvrzuje to podpis důležitého memoranda o spolupráci s Kanceláří generálního komisaře, která je součástí sítě Českých center. Toto klíčové partnerství posílí vliv Česka na mezinárodním poli, představí inovativní projekty a otevře nové příležitosti pro české podniky.

Czech Invest

MPO podpoří začínající inovativní firmy, vypsalo výzvu z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, v rámci které podpoří inovativní podnikání start-upů a nových firem v České republice. A to prostřednictvím regionálních inovačních center, které mají nejlepší znalosti o inovačním potenciálu firem v regionu a jsou schopny takovýmto firmám zajistit bezprostřední pomoc. Žádosti o podporu začne resort přijímat 1. srpna 2023.

Czech Invest

Rok 2022 v CzechInvestu. Největší projekt na podporu startupů, desítky akcí v regionech a miliardy přislíbených investic

CzechInvest zveřejnil výroční zprávu za rok 2022. I přes celou řadu neočekávaných událostí a výzev, s kterými se muselo nejen Česko, ale celý svět vypořádat, agentura v minulém roce podpořila celou řadou aktivit, mnoho podnikatelů a zaměřovala se na podporu investic do perspektivních odvětví inovací, výzkumu a vývoje. Spustila největší projekt v historii agentury a zároveň největší český projekt na podporu startupů s názvem Technologická inkubace. Rok zakončila oslavami k 30 letům od založení.