„Doba plastová“ si žádá vzdělanější školáky. Pomoci jim má postava Plastíka s kouzelným kufříkem

|

Doposud 26 základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji se zapojilo do unikátního projektu Plastík a jeho kouzelný kufřík, který žákům nabídne exkurzi do světa chemie skrze zábavné pokusy. Vzdělávací program pochází z licence nadace asociace Plastics Europe z Německa, kde se mu během 20 let existence dostalo nebývalé popularity a dnes ho najdeme na každé druhé škole. V České republice program poskytuje exkluzivně vybraným školám skupina ORLEN Unipetrol. U žáků má vzbudit zájem o přírodní vědy prostřednictvím pokusů s plasty. V rámci projektu dostaly základní školy vzdělávací balíček skládající se z kufříku s pokusnou sadou, pracovních sešitů pro děti, příručky pro učitele a dalších materiálů v celkové hodnotě 550 tisíc korun.

„Plasty jsou charakteristickým materiálem dnešní doby. Je proto důležité i zároveň užitečné se o nich vzdělávat, aby nastupující generace lépe chápala, jak vznikají a jak je nutné s nimi zacházet ve smyslu udržitelné budoucnosti. A to platí i pro ty nejmladší školáky. Plastíkův kouzelný kufřík slouží jako stavební kámen pro nauku o přírodních vědách ve školním věku. Pokusy, které jsou v něm popsané, přivádějí děti k tématu plastů formou experimentů. Věříme, že se nám tím podaří přiblížit přírodní vědy budoucí generaci,“ komentuje Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, jež vzdělávací program v České republice zastřešují a vynaložily na něj dohromady již 550 tisíc korun.

U německých sousedů, odkud Plastík pochází, najdeme naučný kufřík ve více jak polovině škol. „Udržitelnost přináší spoustu nových výzev, ke kterým znalost plastů, jejich charakteristiky a způsobu recyklace neodmyslitelně patří. Z tohoto důvodu asociace PlasticsEurope iniciovala program Kunos coole Kunststoff-Kiste, v českém překladu Plastík a jeho kouzelný kufřík, jako součást své spolupráce se základními školami. V Německu oslavil Plastík již 20 let, během nichž jsme rozdali na 17,5 tisíce sad,“ říká Tanja Rühl z komunikačního oddělení Plastics Europe Německo.

Během dvou workshopů, které se konaly ve městech Most a Kralupy nad Vltavou, předali zástupci skupiny ORLEN Unipetrol kufříky a doprovodné materiály celkem 26 školám z Ústeckého a Středočeského kraje. Pod vedením lektorky Adély Marschallové Rumlerové, učitelky z litoměřického gymnázia, se téměř čtyři desítky pedagogů seznámili s jednotlivými pokusy a následně si je sami vyzkoušeli. „Pedagogové mají unikátní možnost díky zvoleným experimentům interaktivně zapojit své žáky do badatelské výuky, a to zábavnou formou, kterou jim Plastík a jeho kouzelný kufřík představuje. Jak ukazují studie v oblasti vývojové psychologie a návyků učení, seznamování se s fenomény přírodních věd v časném mládí je základem pro jejich snazší pochopení v dospělosti,“ představuje Adéla Marschallová Rumlerová, učitelka chemie z Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích.

Do projektu se zapojila i ZŠ Libiš, která od té doby sadu aktivně využívá: „Plastíkův kouzelný kufřík používáme při výuce druháků a třeťáků, konkrétně v kroužku Badatel. Výhodou je, že jsou zde na jednom místě všechny komponenty potřebné k pokusům. Žákům nejprve představíme různé druhy plastů a jak je od sebe odlišit. Příklady plastů sami vidí na věcech denní potřeby. Nejoblíbenější částí jsou pak pokusy, kde si vlastnosti plastů vyzkouší v praxi,“ uvádí Eva Hobíková, vedoucí kroužku a asistentka pedagoga. Žáci například zjišťují, jaké plasty se rozloží ve vodě a půdě, které plasty je mohou ochránit před nárazem a jak si plast vyrobit.

Skupina ORLEN Unipetrol plánuje vyrábět v roce 2030 až 20 % svých petrochemických produktů z recyklovaného materiálu. Společenskou odpovědnost přijala jako jednu ze svých priorit při budování plánu udržitelného podnikání. Celkové výdaje na aktivity spojené se společenskou odpovědností dosáhly v roce 2020 výše 20,8 milionu Kč.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 421 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol se stal TOP Odpovědnou firmou v kategorii životní prostředí

Platforma pro odpovědné a udržitelné podnikání Byznys pro společnost udělila dvaceti pěti společnostem napříč Českou republikou titul TOP Odpovědná firma roku. V samostatné kategorii životní prostředí si pak první místo odnesla rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol. Uspěla s projektem chemické recyklace plastů, která slouží k jejich opětovnému využití založenému na principech cirkulární ekonomiky. Ceny Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma jsou v Česku ojedinělým nezávislým ratingem velkých, středních i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti.

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol bude spolupracovat na vývoji vodíku i s Technickou univerzitou v Košicích

Zástupci největší české rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol a Technické univerzity v Košicích podepsali memorandum o porozumění a spolupráci. Memorandum představuje základ budoucí spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje vodíku, jako vhodného nosiče energie, jehož širší průmyslové využití otevírá možnosti pro ekologizaci průmyslu a veřejné mobility. Skupina ORLEN Unipetrol tím také rozvíjí spolupráci s akademickým světem v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje na Slovensku.

ORLEN Unipetrol

V Bílině plave pět set kilo nových ryb, vypustili je tam mostečtí školáci

Za účasti mosteckých školáků vypustili severočeští rybáři do řeky Bíliny blízko přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie pět set kilogramů ryb. Každoroční vypouštění ryb je součástí společného projektu systematického zarybňování, který organizuje od roku 2010 rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol, Český rybářský svaz a Ekologické centrum Most. Celkové množství vysazených ryb dosáhlo již deseti tun v hodnotě jednoho milionu korun. Poslední tři roky se zarybňování účastní děti z místních základních škol, což přispívá k rozvoji poznávání přírody a k upevňování jejich vztahu k ní.