eAGRI··6 min

Čeští zemědělci dostanou z unijního kompenzačního balíčku 160 milionů korun

O vývozu zemědělských a potravinářských produktů z Ukrajiny a souvisejícím kompenzačním balíčku, o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, o implementaci společné zemědělské politiky (SZP) a o řešení nárůstu počtu velkých šelem a problematice kompenzace škod, které způsobují, jednala v těchto dnech Rada ministrů zemědělství EU v Lucemburku. Českou republiku zastupoval náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek (KDU-ČSL).

Evropští zemědělci by měli získat dalších 330 mil. EUR ze zemědělské rezervy, která poslouží na zmírnění dopadů levného dovozu ukrajinských obilovin, rostoucích nákladů a klimatických změn. Evropská komise (EK) tak reaguje na požadavky unijních států. Aktuálně si mezi sebe Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko rozdělí 100 mil. EUR, které mohou posloužit na kompenzace zemědělců v zemích, které bezprostředně sousedí s Ukrajinou a kde v posledních měsících měli problémy s odbytem vlastních produktů kvůli levnějšímu dovozu. V rámci pomoci ukrajinskému hospodářství, které zasáhla ruská agrese, zrušila EU dovozní cla a posílila přepravní kapacity. Velká část obilovin a olejnin původně určených pro africký a blízkovýchodní trh však zůstala v Unii. Nově navržených 330 mil. EUR tak bude poskytnuto unijním státům, které s Ukrajinou přímo nesousedí, ale v posledních měsících zaznamenaly negativní vývoj na trhu se zemědělskými komoditami, ať už v podobě přetlaku na unijním trhu nebo extrémním klimatickým výkyvům.

„Naši zemědělci by podle návrhu Komise mohli z nově uvolněných peněz získat přes 160 milionů korun, které poslouží jako kompenzace za druhotné dopady levného ukrajinského dovozu, zejména pokud jde o snížené možnosti našeho vývozu oproti minulosti. Ministerstvo zemědělství se bude snažit zajistit ještě další spolufinancování z národních zdrojů. Peníze rozdělíme například mezi chovatele drůbeže, pěstitele ovoce a zeleniny, případně další zasažené citlivé komodity,“ řekl náměstek Miroslav Skřivánek.

Na Radě zemědělských ministrů se také jednalo o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin (POR). Česká republika patří ke státům s nejnižší spotřebou pesticidů a tento trend pokračuje. Je však zároveň potřeba zajistit, aby evropské zemědělství zůstalo i nadále funkční.

„Zajistit dostatek kvalitních potravin pro naše občany za dostupné ceny a zachování celkové konkurenceschopnosti zůstává i nadále hlavním úkolem evropského zemědělství. To by však zároveň nemělo jít na úkor ochrany životního prostředí. Podporujeme proto důraz na alternativní nechemické metody ochrany před škodlivými organismy, včetně šlechtění odolných odrůd a precizního zemědělství. Změny klimatu přinášejí nové výzvy v ochraně rostlin a je třeba mít po ruce rychlé a účinné prostředky,“ uvedl náměstek Miroslav Skřivánek.

Intenzita hospodaření i dosavadní pokrok při snižování používání pesticidů se napříč státy EU liší. České předsednictví spolu s ostatními členskými státy loni vyzvaly Komisi k doplnění dopadové studie o kvantitativní data k zásadním otevřeným otázkám dopadu návrhu na snižování používání POR, zejména pokud jde o zabezpečení potravinami a dopadů na konečného spotřebitele. Tuto studii by měla Komise předložit příští týden.

Ministři diskutovali také o společné zemědělské politice po roce 2027. Důležitým úkolem bude podpora zejména konkurenceschopného zemědělství, které zajistí dostatek potravin pro všechny obyvatele EU. Stranou však nesmí zůstat ani ochrana životního prostředí a otázky klimatu. Zemědělství je neoddělitelné od venkova, proto je třeba posilovat socioekonomickou strukturu venkovských oblastí. Česko se domnívá, že lze zvyšovat produktivitu a současně chránit životní prostředí. Vhodnými technologiemi či digitalizací lze omezit vstupy, jako jsou energie, množství hnojiv nebo pesticidů, a tím snížit náklady i environmentální zátěž.

Do budoucna by nám určitě pomohlo, kdyby strategický plán, který musí každá země předložit Evropské komisi, byl co nejjednodušší, skutečně strategický a reagoval na aktuální potřeby. Podle něj se posuzuje, zda společně plníme cíle společné zemědělské politiky, a obhájíme si tak finanční prostředky, které z unijního rozpočtu čerpáme. Dnes obsahuje celou řadu detailů, které je možné řešit na úrovni národních prováděcích předpisů. Jde například o kritéria pro výběr projektů nebo složité finanční a indikátorové tabulky s ročními plánovanými hodnotami,“ řekl náměstek Skřivánek.

Na programu jednání byla také problematika růstu populací velkých šelem a následných dopadů na zemědělství, lesnictví a akvakulturu. Toto téma je v posledních letech u nás velmi sledované hlavně vzhledem ke zvyšujícímu se počtu vlků a dalších predátorů v ČR a škodám na hospodářských zvířatech, rybách a lovné zvěři, které způsobují. Je potřeba přezkoumat současný evropský regulační rámec a vhodně jej přizpůsobit tak, aby řešil vysokou nejistotu a zhoršující se situaci, které čelí nejen zemědělci. Bezpochyby je nutné pokračovat v ochraně velkých šelem, ale je třeba dosáhnout spravedlivé rovnováhy ve vztahu k ostatním druhům, včetně jejich kořisti.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: eagri.cz

Zadavatel
eAGRI

eAGRI

Hlavní ideou webového portálu eAGRI eagri.cz bylo vytvořit jeden centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací. Jádro portálu bylo vytvořeno sloučením stránek www.mze.cz, www.upu.cz (stránky pozemkových úřadů) a www.farmar.eu (Portál farmáře) a začleněním Portálu sítě pro venkov. Jednotný portál sjednocuje webovou prezentaci organizací resortu MZe a rovněž vytváří předpoklady pro snadnou prezentaci datových zdrojů v kterékoliv části portálu. Portál rovněž zajišťuje uživatelům jednotný přístup do chráněných zón obsahující soukromá data, a to prostřednictvím jednoho přístupového jména a hesla.

Další články od eAGRI

Za úrodu zničenou jarními mrazy dostanou zemědělci kompenzace z unijního rozpočtu ve výši přibližně 378 milionů korun
eAGRI

Za úrodu zničenou jarními mrazy dostanou zemědělci kompenzace z unijního rozpočtu ve výši přibližně 378 milionů korun

Tisková zpráva — Zhruba 378 milionů korun (15 milionů eur) dostanou zemědělci jako odškodné za mimořádně silné mrazy, které na jaře spálily úrodu ovoce. Rozhodla o tom dnes Evropská komise. O podporu z unijního rozpočtu požádal už před časem Evropskou komisi ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Další náhradu dostanou zemědělci z českého rozpočtu.
Ministr zemědělství na návštěvě Slovenska: Shodli jsme se na nutnosti dalšího snižování byrokracie, budeme jej požadovat po nové Evropské komisi
eAGRI

Ministr zemědělství na návštěvě Slovenska: Shodli jsme se na nutnosti dalšího snižování byrokracie, budeme jej požadovat po nové Evropské komisi

Tisková zpráva — Společná zemědělská politika, dovozy z Ukrajiny, odlesňování a problémy spojené s velkými šelmami byla témata dnešního jednání ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) a slovenského ministra zemědělství a rozvoje venkova Richarda Takáče na Loveckém zámečku v Topoľčiankách. Věnovali se také dvojí kvalitě potravin. Ministr Výborný pozval kolegu Takáče na jubilejní, 50. ročník mezinárodního agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích.
V prvním čtení dnes poslanci projednali novelu veterinárního zákona připravenou Ministerstvem zemědělství. Na jatkách budou povinné kamery
eAGRI

V prvním čtení dnes poslanci projednali novelu veterinárního zákona připravenou Ministerstvem zemědělství. Na jatkách budou povinné kamery

Tisková zpráva — Poslanci dnes v prvním čtení projednali novelu veterinárního zákona. Její součástí je i novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, podle které budou od začátku roku 2026 provoz na jatkách povinně monitorovat kamery. Cílem novely zákona je zlepšení úrovně ochrany zvířat proti týrání při porážení. Novela rovněž přinese byrokratické ulehčení.
Nová surovinová politika pro dřevo: V ČR se bude ve stavebnictví i v dalších odvětvích víc využívat dřevo z našich lesů
eAGRI

Nová surovinová politika pro dřevo: V ČR se bude ve stavebnictví i v dalších odvětvích víc využívat dřevo z našich lesů

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství připravilo ve spolupráci s dalšími ministerstvy nový materiál o efektivním využívání dřeva z našich lesů - Surovinovou politiku pro dřevo. V dokumentu jsou popsány nové trendy a předpoklad vývoje zpracování dřeva. Záměrem je více ho využívat v různých oblastech a zpracovávat ho v co největší míře přímo v České republice. Surovinovou politiku pro dřevo projednala vláda.
Ministr zemědělství: Odhadujeme, že letošní sklizeň obilovin bude průměrná
eAGRI

Ministr zemědělství: Odhadujeme, že letošní sklizeň obilovin bude průměrná

Tisková zpráva — Sklizeň obilovin v letošním roce svým objemem bez problémů pokryje domácí potřebu, která se dlouhodobě pohybuje mezi 4,8 až 5,5 milionu tun obilovin celkem. Uvedl to dnes ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na hospodářství soukromého zemědělce Jana Baláta v Žíšově na Kutnohorsku, který zahájil žně v pondělí sklizní ozimého ječmene.
Ministr zemědělství: Budoucnost evropského zemědělství je v mladých lidech a v moderních technologiích
eAGRI

Ministr zemědělství: Budoucnost evropského zemědělství je v mladých lidech a v moderních technologiích

Tisková zpráva — Budoucnost zemědělství v Evropské unii, monitorování odolnosti evropských lesů, ochrana zvířat během přepravy a udržitelný evropský rybolov řešili ministři zemědělství EU na jednání Rady v Lucemburku. Belgické předsednictví předložilo návrh dalšího obecného směřování zemědělství v EU, Česká republika tuto diskuzi oceňuje.
Výzkumné ústavy budou fungovat efektivněji, část jich Ministerstvo zemědělství sloučí. Vědecká činnost zůstane zachovaná
eAGRI

Výzkumné ústavy budou fungovat efektivněji, část jich Ministerstvo zemědělství sloučí. Vědecká činnost zůstane zachovaná

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) sloučí část veřejných výzkumných institucí ve své gesci. Jejich řízení bude efektivnější a racionálnější, díky změně se ušetří především provozní náklady, mj. za služby nebo nákup materiálu. Místa všech vědeckých pracovníků zůstanou zachovaná, tento krok tak neohrozí žádný z výzkumů. Naopak se budou moci řešitelské týmy v budoucnu snadněji zapojovat do mezinárodních projektů.
Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda
eAGRI

Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU aktualizuje jednou za čtyři roky, aby reagovala na současnou situaci.
Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií
eAGRI

Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství upravilo podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 5 a DZES 8, tzv. pravidla podmíněnosti. Změny jsou na základě nařízení, které umožnila Evropská unie u DZES 8 i na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí a zemědělskými nevládními organizacemi u DZES 5. Pro zemědělce se zmírňují některá pravidla hospodaření. Materiál projednala vláda.
Novela mysliveckého zákona je připravena. Ministerstvo zemědělství tak pomůže snížit škody na nově vysazovaných stromcích a na plodinách
eAGRI

Novela mysliveckého zákona je připravena. Ministerstvo zemědělství tak pomůže snížit škody na nově vysazovaných stromcích a na plodinách

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) dokončilo novelu mysliveckého zákona, která napomůže redukovat vysoké stavy spárkaté zvěře, a tím i škody na zemědělských pozemcích, plodinách a na lesích. Novela také zjednodušuje administrativu, posiluje práva vlastníků honebních pozemků, zavádí digitalizaci myslivosti a omezuje papírování. Materiál dnes projednala vláda.