Česká pošta··5 min

Česká pošta vloni výrazně zlepšila své hospodaření

Praha 11. dubna 2024 – Ztráta České pošty za minulý rok se oproti roku 2022 snížila téměř o miliardu korun. Procentuálně se hospodářský výsledek zlepšil téměř o 60 %. Managementu České pošty se tak podařilo otočit dlouhodobý trend narůstajících ztrát. Letošní plán počítá s dalším výrazným zlepšením a nejpozději od roku 2026 by již transformovaný podnik měl vstoupit do éry ziskového hospodaření. Těchto výsledků se daří dosáhnout díky řadě stabilizačních opatření; k těm nejzásadnějším loni patřilo snížení počtu kmenových zaměstnanců, optimalizace pobočkové nebo listovní doručovací sítě a také proběhlo několik vln dílčích provozních úspor napříč celým podnikem.

Skupina České pošty, kam patří také ČP Security, hospodařila v roce 2023 se ztrátou 744 mil. Kč. Samotná Česká pošta vykázala ztrátu 756 mil. korun. V roce 2022 přitom dosáhla ztráta České pošty 1,751 mld. korun a plán pro rok 2023 původně počítal se ztrátou ve výši 1,490 mld. korun. V porovnání s rokem 2022 se tak hospodářský výsledek před zdaněním zlepšil o 995 mil. korun.

Provozní výnosy vč. ČNUS a prodejů majetku vzrostly z 18,866 na 19,037 mld. korun (+0,9 %) a naopak provozní náklady bez odpisů klesly z 19,750 na 19,114 mil. korun (-3,2 %). Pozitivně se vyvíjely i finanční operace, jejichž výsledek se meziročně zlepšil o 199 mil. korun.

Tržby z prodeje služeb vzrostly meziročně o 694 mil. korun (+4,4 %). Vzrostly především výnosy z Datových schránek (+322 mil. korun), když po upgradu technické infrastruktury informačního systému pro datové schránky došlo ke zvýšení úhrady za provoz tohoto systému na kompenzaci růstu souvisejících nákladů.

Významně vzrostly též výnosy z poštovního provozu (+229 mil. korun). Hlavní měrou se na tom podílely výnosy z vnitrostátních listovních zásilek (+359 mil. korun). Rostoucí trend se podařilo udržet také u hotovostních služeb (+17 mil. korun), svozu balíků (+13 mil. korun), nebo celního deklarantství (+11 mil. korun).

K poklesu výnosů došlo naopak u vnitrostátních balíků (-112 mil. korun). Počet přepravených balíku sice loni o 5,7 % vzrostl, ale zároveň se zvětšil podíl levnějších balíků (Do Balíkovny, E-commerce z Číny).

Meziročně nižší byly dále výnosy z mezinárodních odchozích zásilek (-79 mil. korun) nebo roznášky informačních a propagačních materiálů (-38 mil. korun). Výnosy z obstaravatelské činnosti vzrostly meziročně o 128 mil. korun, a to zejména u prodeje finančních produktů skupiny ČSOB (+103 mil. korun). Rostly i výnosy z provozu kontaktních míst pro prodej služeb ČEZ (+58 mil. korun).

Za poklesem provozních nákladů stojí v první řadě úspora v osobních nákladech (-672 mil. korun) díky snížení počtu kmenových zaměstnanců v rozsahu 2530 plných úvazků (tzn. o 10,8 %). Opačný vliv na výši osobních nákladů mělo naopak navýšení tarifních mezd od dubna 2023. Průměrná mzda se tak zvýšila o 5,8 %.

K meziročnímu poklesu nákladů došlo též ve spotřebě materiálu (-202 mil. korun). Zde byl hlavním důvodem pokles nákladů na pohonné hmoty (-144 mil. korun) zejména vlivem nižších cen, který byl částečně vyvážen náklady na outsourcing nákladní přepravy. Opačně se vyvíjely náklady na energie (+109 mil. korun), kde se projevil růst cen.

Směřujeme k vyrovnanému výsledku hospodaření a dokončení přípravy transformace

Pozitivní vliv stabilizačních opatření se projeví i na výsledku hospodaření letošního roku. Kladně jej bude ovlivňovat také pokračující prodej nepotřebného nemovitého majetku. Finanční plán České pošty pro rok 2024 aktuálně počítá s mírným poklesem výnosů, dalším snížením provozních nákladů a výslednou ztrátou již jen ve výši 130 mil. korun bez dopadů aktivit, které plánujeme realizovat v případě získání transformačního financování. V nákladech je již zohledněno plošné zvýšení mezd o 10 %, ke kterému dojde od září letošního roku, a stejně tak i náklady na postupně probíhající obnovu vozového parku.

Podstatou transformace je oddělení veřejnoprávních poštovních služeb pod hlavičkou Česká pošta a komerčních logistických služeb pod hlavičkou Balíkovna. Cílem transformace je stabilizovat hospodaření České pošty a dlouhodobě rozvíjet její služby coby kontaktního místa mezi občanem a státem. K tomu bude Česká pošta využívat celostátní síť 2 900 poboček a přes 4 000 doručovatelů v terénu.

„Za výrazné zlepšení hospodaření bych rád poděkoval všem spolupracovníkům. Celý náš tým tvrdě pracuje na plnění úkolů transformačního plánu a přípravě České pošty na rok 2025. Rozdělení veřejných a komerčních služeb vytvoří transparentní prostředí, kdy stát bude vždy přesně vědět, jaké služby pro občany od České pošty nakupuje a nakolik je to efektivní,“ objasňuje smysl transformace generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

PODCAST:

11. 4. 2024 - Ivo Vysoudil, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 386kB)

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Zadavatel
Česká pošta

Česká pošta

Česká pošta, s.p. je státní podnik provozující poštovní služby na území České republiky. Se svými 25 675 zaměstnanci (v roce 2021) je po společnostech Škoda Auto, Agrofert a ČEZ čtvrtou největší českou společností podle počtu zaměstnanců.

Další články od Česká pošta

Česká pošta se přihlásila o poštovní licenci
Česká pošta

Česká pošta se přihlásila o poštovní licenci

V úterý 9. července 2024 v 9:10 podala Česká pošta přihlášku do tendru na poštovní licenci na období 2025–2029.
Libuška je nejkrásnější
Česká pošta

Libuška je nejkrásnější

Do Ankety o nejkrásnější známku roku 2023 bylo zařazeno 52 známek a stejně jako vloni mohli účastníci své hlasy posílat prostřednictvím hlasovacích lístků z časopisu Filatelie nebo hlasovat přímo na webu znamkaroku.cz. O oblibě a pořadí loni emitovaných poštovních cenin rozhodlo celkem 4 404 hlasů.
Česká pošta je jedním z pilířů rozvoje venkova
Česká pošta

Česká pošta je jedním z pilířů rozvoje venkova

97 starostek, starostů a zástupců obcí přišlo debatovat na konferenci Česká pošta, partner venkova 2025+. Ta se konala ve středu 19. června v Praze a jejím cílem bylo představit samosprávám novou podobu projektu Pošta Partner a novinky ve službách Balíkovny.
Novým šéfem Úseku generálního ředitele České pošty se stal Vlastimil Halla
Česká pošta

Novým šéfem Úseku generálního ředitele České pošty se stal Vlastimil Halla

V pondělí 10. června byl novým ředitelem úseku generálního ředitele jmenován Vlastimil Halla. Ten má zkušenosti z oblasti práva a systémů veřejné správy, e-Governmentu a digitalizace. Jeho doménou je také komunální politika.
Zloději ponožek mají svůj aršík
Česká pošta

Zloději ponožek mají svůj aršík

Nový příležitostný samolepicí písmenový poštovní aršík, který Česká pošta uvádí do prodeje ve středu 12. června, rozšiřuje edici Dětem. Na aršíku Lichožrouti jsou vyobrazeni tvorové známí ze stejnojmenného knižního bestselleru básníka a spisovatele Pavla Šruta a ilustrátorky a režisérky Galiny Miklínové. Ta je podepsána pod výtvarným návrhem nové poštovní ceniny a režírovala úspěšný celovečerní animovaný film vycházející z knižní předlohy. Neobyčejného tvora pojídajícího jen jednu ponožku z páru oba autoři poprvé představili ve společné sbírce básní pro děti Příšerky a příšeři. Lichožroutům se v Čechách dobře daří. Patří k novodobé klasice a získali nejen česká srdce, ale úspěšně vycházejí po celém světě.
E-aukce na budovu pošty v Olomouci má svého vítěze
Česká pošta

E-aukce na budovu pošty v Olomouci má svého vítěze

Dnes v dopoledních hodinách se uskutečnila elektronická aukce budovy České pošty na Horním náměstí v Olomouci. Minimální cena nemovitosti byla stanovena znaleckým posudkem na 130 milionů korun. Podmínkou účasti na aukci bylo složení kauce do 3. června. Do e-aukce se přihlásilo několik zájemců, přičemž vítěz e-aukce nabídnul 130,5 milionu korun.
Aršík s detailem meandru řeky Moravy
Česká pošta

Aršík s detailem meandru řeky Moravy

Litovelské Pomoraví je název nového příležitostného poštovního aršíku, který Česká pošta uvede do prodeje ve středu 12. června. Výtvarný návrh poštovní ceniny se dvěma známkami v hodnotě 42 a 48 korun připravil Josef Dudek a rytinou ho doplnil Miloš Ondráček.
Voličské průkazy
Česká pošta

Voličské průkazy

Česká pošta aktuálně eviduje pět stížností na nedoručení volebních lístků a dvě na nedodání voličských průkazů. Pokud adresát řádně a včas podal na obecním úřadě žádost o voličský průkaz a stále jej nedostal, měl by se obrátit na nejbližší pobočku. Pokud by dopis z úřadu podán doporučeně, pomůže pracovníkům na pobočce podací číslo této zásilky. Pokud byl podán jako obyčejný dopis, bude pro Českou poštu důležitá informace, kdy a kde byl dopis podán. Česká pošta udělá maximum pro doručení všech zásilek. Je zodpovědná za přepravu, nikoli za obsah. Proto nemůže vědět, zda daný dopis obsahuje právě voličský průkaz.
Žluté kvítky vydělaly rekordních 23 milionů na boj s rakovinou
Česká pošta

Žluté kvítky vydělaly rekordních 23 milionů na boj s rakovinou

Liga proti rakovině Praha pořádala 15. května 2024 již 28. ročník celonárodní sbírky ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ. Téměř 15 tisíc dobrovolníků ve žlutých tričkách nabízelo kytky s růžovou stuhou společně s letáčkem o prevenci. Česká pošta byla již tradičně generálním partnerem této sbírky. Letošní téma se týkalo prevence rakoviny prsu a využívání screeningových programů.
Balíkovna trvale snižuje cenu Balíkovny na adresu
Česká pošta

Balíkovna trvale snižuje cenu Balíkovny na adresu

Po úspěšné marketingové akci Balíkovny, kdy registrovaní zákazníci mohli v dubnu a v květnu posílat své zásilky přes službu Balíkovna na adresu za výhodnou cenu, se klienti mohou těšit z další pozitivní zprávy. Od 1. června 2024 se pro registrované zákazníky trvale snižuje cena u Balíkovny na adresu o 10 Kč.