Česká pošta stabilizovala své provozní financování na rok 2024

|

Česká pošta prochází v letošním roce transformací, jejímž cílem je dlouhodobá stabilizace jejího hospodaření, oddělení komerčních a veřejnoprávních služeb a posílení její role jako kontaktního místa mezi občanem a státem. Díky důslednému krizovému řízení se již loni podařilo podstatně snížit očekávanou ztrátu pošty pod 800 milionů korun a stabilizovat provozní financování pro rok 2024. O prostředky na financování transformačních aktivit bude Česká pošta žádat vládu na základě jasné specifikace jednotlivých aktivit. Ke stabilizaci provozního financování přispěly i potvrzené úvěrové rámce od předních českých bank.

Česká pošta se v minulosti dostala do nepříznivé finanční situace, která byla způsobena hlavně dlouhodobým neřešením finančních aspektů spojených s výkonem tzv. univerzální služby dle udělené poštovní licence a dlouhodobě zakonzervovanou pozicí podinvestované České pošty. Bez zahájení potřebné transformace proto hrozilo, že by již Česká pošta nebyla sto řešit svou finanční situaci vlastními silami. O její nutné transformaci nakonec rozhodla vláda loni v červnu a jednotlivé transformační aktivity byly na podzim také zahájeny. Významným mezníkem bude oddělení komerčních a veřejnoprávních služeb, plánované na 1. ledna 2025. Stabilizace provozního financování je základním předpokladem jak pro dlouhodobou udržitelnost České pošty, tak pro úspěšné fungování samostatné Balíkovny.

„I když jsme loni nasadili důsledné krizové řízení a předpokládáme snížení ztráty České pošty pod 800 milionů korun, což je v meziročním srovnání zásadní zlepšení, ke stabilizaci provozního financování na letošní rok přispěly hlavně potvrzené úvěrové rámce od předních českých bank. Rád bych tímto poděkoval všem bankám, které důvěřují stabilizačním krokům, které v České poště děláme“ uvedl Ondřej Škorpil, ředitel divize sdílených služeb České pošty.

Zatímco od ČSOB a UniCredit Bank má Česká pošta zajištěny úvěrové limity na provozní financování, Raiffeisenbank a ING Bank poskytly financování na období do úhrady nákladů za poskytování univerzální služby. Tuto náhradu platí České poště stát za veřejnoprávní služby poskytované dle udělené poštovní licence, ale její platba podléhá notifikaci Evropské komise, která trvá řadu měsíců. Po tu dobu musí Pošta hradit náklady veřejnoprávních služeb z vlastních zdrojů.

„Vyjednávání o nových úvěrových smlouvách s bankami trvalo několik měsíců a zahrnovalo pečlivé zkoumání naší finanční situace. Celkem se nám pro tuto chvíli podařilo navýšit úvěrový rámec na 4,75 miliardy korun, takže máme dostatečnou rezervu na překrytí výkyvů v provozním financování v letošním roce,“ dodal Milan Hladík, ředitel úseku finance České pošty.

„Dosavadní kroky, které Česká pošta na cestě ke zlepšení svého hospodaření dělá, nás přesvědčily k poskytnutí úvěrového rámce na další období. Financování jsme poskytli za předpokladu, že transformace bude v České poště úspěšně pokračovat, a to včetně finanční podpory konkrétních transformačních kroků ze strany státu. Situaci v České poště proto pečlivě monitorujeme,” upřesnil František Ježek, člen představenstva Raiffeisenbank.

Ke zlepšení svých výnosů připravuje Česká pošta rozšíření nabídky produktů a služeb na svých pobočkách, například prostřednictvím spolupráce s některými státními institucemi, a na nákladové straně pokračuje v optimalizaci svých provozních nákladů a modernizaci procesů. Státní podnik rovněž dále pokračuje v prodeji svého nepotřebného nemovitého majetku.

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Česká pošta

Aršík k pětasedmdesátinám Monsieura Dakara

Česká pošta ve středu 14. února uvedla do prodeje nový příležitostný písmenový poštovní aršík Karel Loprais. Námětem známek aršíku je Karel Loprais sedící na místě řidiče v upraveném kamionu Tatra s názvem Puma a celkový pohled na tento vítězný kamion Tatra z ročníku závodu Rallye Paříž – Dakar 1988 a na pozadí aršíku je zjednodušená mapa této motoristické soutěže. Autorem výtvarného návrhu aršíku se dvěma známkami, jejichž nominální hodnota je zastoupena písmeny „E“ a „Z“, je Petr Ptáček. Karel Loprais by na začátku března oslavil 75. narozeniny.

Česká pošta

Česká pošta pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku

České poště bude v roce 2024 dodáno celkem 1958 nových vozidel, 2600 aut pak ze svého vozového parku vyřadí. Do tohoto počtu jsou započítány i vozy, které Česká pošta využívala jako jednorázovou výpomoc v předvánočním provozu v roce 2023. Celkem letos do své flotily zařadí 994 nových dodávek; z toho bude 460 vozů značky Opel, 130 vozidel značky Ford a 404 automobilů podle vítězné, dosud nevysoutěžené nabídky. Osobních automobilů bude dodáno celkem 964 kusů, z toho bude 652 vozů značky Škoda Kamiq, 44 aut Karoq, 120 vozů Enyaq a 148 vozidel dalších značek podle zatím nevysoutěžené nabídky. Touto obměnou se průměrné stáří vozového parku České pošty dostane pod tři roky. Celková hodnota všech letos dodaných nových vozů bude záviset na vysoutěžených cenách, odhad je přes jednu miliardu Kč. Z toho 250 aut bude v majetku České pošty, zbytek bude provozován formou operativního leasingu po dobu 3 let, nebo formou finančního leasingu po dobu 6 let.

Česká pošta

Česká pošta nabízí svoji hlavní administrativní budovu k odkupu

Vedení České pošty dnes na pravidelném jednání dozorčí rady předložilo návrh na prodej pražské nemovitosti na rohu ulic Jindřišská a Politických vězňů. Výběrové řízení vyhraje zájemce s nejvyšší nabídkou. Oproti poslední nabídce na odkup se aktuálně bude nabízet pouze objekt v Jindřišské, nikoli v balíčku s budovou v Moravské ulici na Praze 2. A také bez možnosti dorovnání nejvyšší nabídky hlavním městem Prahou.