Aršík s jediným moravským národním parkem

|

Jasoň dymnivkový a divizna brunátná, sysel obecný, vinice Šobes, čáp černý – to jsou motivy čtyř známek nového příležitostného poštovního aršíku z edice Ochrana přírody: Národní park Podyjí. Novou ceninu, pod jejímž výtvarným návrhem jsou podepsáni Jaromír a Libuše Knotkovi a pod rytinou Martin Srb, uvede Česká pošta do prodeje ve středu 6. září. Nominální hodnota známek na novém aršíku je 27, 31, 34 a 38 korun českých. Všichni autoři nový aršík osobně uvedou na výstavišti v pražských Letňanech v pátek 8. září v rámci veletrhu Sběratel.

Národní park Podyjí je nejmenší ze čtyř českých národních parků a jako jediný leží na Moravě. Byl vyhlášen 1. července 1991 v nejcennějších oblastech tehdejší Chráněné krajinné oblasti Podyjí, která byla na rozloze 103 kilometrů čtverečních založena v roce 1978. Park se rozkládá podél řeky Dyje, která protéká čtyřicetikilometrovým hlubokým meandrujícím údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem.

Pozadí aršíku tvoří již zmíněná vinice Šobes, jež patří k nejlepších a nejstarším v Evropě. Kromě známek jsou další chráněné druhy rostlin a živočichů vyskytující se v této oblasti zobrazeny na kuponech a spodním okraji aršíku. Vedle jasoně dymnivkového, vzácného a ohroženého druhu denního motýla, a čápa černého, který je hlavním motivem loga parku, lze na kresbě aršíku nalézt například stepníka moravského, krasce třešňového, skokana ostronosého či vranku obecnou.

Součástí emise jsou i čtyři druhy obálek prvního dne vydání (FDC), jejichž motivy jsou další zástupci tamní fauny a flóry - kosatec různobarevný, roháč obecný, užovka stromová a střevíčník pantoflíček.

Aršík vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o. ocelotiskem z ploché desky kombinovaným ofsetem v nákladu 27 000 kusů a FDC digitálním tiskem po 2 400 kusech od každého druhu,

Zájemci si mohou nový příležitostný poštovní aršík zakoupit na specializovaných přepážkách nebo v e-shopu na webu České pošty.

PODCAST

1. 9. 2023 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 111kB)

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Česká pošta

Se Shakespearem do Evropy i dál

Z dílny Mariny Richterové pochází návrh nového příležitostného písmenového poštovního aršíku se čtyřmi známkami Shakespearovské hry, který Česká pošta uvede do prodeje ve středu 6. září. Na dvou známkách, s motivem královny a s motivem elfa, je nominále zastoupeno písmenem „E“ a na dalších dvou, s motivem postavy s loutnou a s motivem šaška, je zastoupeno písmenem „Z“. Novou emisi osobně uvede Marina Richterová v sobotu 9. září v rámci veletrhu Sběratel na výstavišti v pražských Letňanech.

Česká pošta

Hod diskem s přítiskem

Ve středu 6. září uvede Česká pošta do prodeje novou výplatní písmenovou známku s kupony pro přítisky Diskobolos „B“, pod jejíž výtvarný návrh se podepsala Eva Hašková. Motivem známky je postava Diskobola před hodem disku. Známkový komplet obsahuje sedm známek a osm stejných kuponů, zbývajících šest kuponů tvoří celek s velkým grafickým motivem. Část nákladu je vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky podle přání zákazníka.

Česká pošta

Luční hrdinové ve známkovém sešitku

Dnes, 6. září, uvádí Česká pošta do prodeje novou příležitostnou písmenovou poštovní známku Maková panenka a motýl Emanuel, která vychází ve známkovém sešitku. Autorem grafické úpravy je Petr Foltera.