Armáda ČR v kralupské rafinerii: Skupina ORLEN Unipetrol hostila vojenské cvičení

|

V areálu skupiny ORLEN Unipetrol v Kralupech nad Vltavou uskutečnila Armáda ČR plánované vojenské cvičení, jehož cílem bylo ověření připravenosti teritoriálních sil a posílení spolupráce s IZS při ochraně objektů spadající do kritické infrastruktury státu. Cvičení pod velením Krajského vojenského velitelství Praha pro Středočeský kraj bylo zaměřené na zdokonalení vojáků pěší roty Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky. Během cvičení byly nacvičovány různé typy bezpečnostních incidentů vojenského i nevojenského charakteru.

"Zajištění bezpečnosti našich výrobních závodů je pro nás prioritou, proto poskytneme Armádě České republiky naše prostory pro toto vojenské cvičení, díky kterému lze efektivně ověřit praktickou připravenost na mimořádné události. Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce posiluje bezpečnost regionu i celé země," říká Maciej Romanów, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

„Na cvičení v kralupské rafinerii participovaly čtyři desítky příslušníků české armády. Jednalo se o cvičení pěší roty aktivní zálohy Středočeského kraje Safeguard Praha I 2023, a bylo řízeno krajským vojenským velitelstvím Praha pro Středočeský kraj. Cvičení probíhalo v prostoru skladu kapalných plynů společnosti ORLEN Unipetrol a v jeho blízkém okolí. V rámci cvičení byla používána také cvičná munice,“ uvedl plk. gšt. Ing. Roman Tkačík.

Vojenské cvičení v kralupské rafinérii není prvním nepodnikovým nácvikem postupů při mimořádné události, které se v areálech skupiny konalo. Nepodniková cvičení v minulosti opakovaně umožnil také výrobní závod v neratovické Spolaně, ve kterém Policie České republiky organizovala cvičení s nasazením stovek policistů, krajské pořádkové jednotky i odboru služební hipologie.

Skupina ORLEN Unipetrol, která na našem území provozuje dvě rafinerie, spadá jakožto jediný tuzemský zpracovatel ropy a do kritické infrastruktury státu. Vedle mimořádných cvičení skupina ORLEN Unipetrol pořádá ve svých výrobních areálech také pravidelná taktická havarijní cvičení. V rámci nich je prověřována účinnost podnikového havarijního plánu, aktuálnost provozní a bezpečnostní dokumentace a součinnost všech složek při řešení mimořádné události.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je také společensky odpovědnou společností, a to zejména v oblasti podpory udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol začal ve své síti čerpacích stanic propagovat pouze značku ORLEN

Skupina ORLEN Unipetrol začala od začátku prosince letošního roku při svých marketingových a sponzoringových aktivitách používat pouze značku ORLEN. Změna v komunikaci souvisí s pokročilou fází rebrandingu, neboli procesu změny jména, ve které se nachází její síť čerpacích stanic v Česku. Ta od roku 2019 nese označení ORLEN Benzina a je největším prodejcem pohonných hmot na zdejším trhu. „Většina našich čerpacích stanic na zdejším trhu je již přejmenována a na konci letošního roku ponese logo orla již 357 z celkového počtu 434 stanic. Proto je logické, že se již zaměříme pouze na podporu značky ORLEN,“ vysvětlil Zbigniew Leszczyński, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za maloobchodní aktivity, a dodal: „Rebranding na českém trhu je součástí mezinárodní unifikace sítě ORLEN, do které patří více než tři tisíce našich čerpacích stanic v sedmi evropských zemích.“

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol podpořil litvínovskou Scholu Humanitas a její nadané studenty částkou 410 000 Kč

Skupina ORLEN Unipetrol již tradičně podpořila partnerskou školu Schola Humanitas a její nadané studenty. Celkem 37 výjimečně talentovaných studentů obdrželo stipendia v celkové výši 250 000 Kč během slavnostního předání ve škole, která se zaměřuje na profesní i osobnostní rozvoj svých studentů. Společně se studenty obdržela grant také škola, která od Nadace ORLEN Unipetrol obdržela šek v hodnotě 160 000 Kč určeného na výzkum a nákup laboratorního vybavení. Skupina se svojí Nadací ORLEN Unipetrol vzdělávání aktivně podporuje na úrovni středních i vysokých škol, a to skrze grantové a stipendijní programy, vědomostní soutěže v oblasti oboru chemie, ale také příležitostí praktického vzdělávání v univerzitním a tréninkovém centru nebo možností exkurzí do litvínovského výrobního areálu.

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol se umístil mezi lídry v ocenění TOP odpovědná velká firma

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol obdržela od platformy pro odpovědné a udržitelné podnikání Byznys pro společnost ocenění TOP odpovědná firma roku v kategorii velké firmy. Ocenění nazvaná TOP Odpovědná firma od platformy Byznys pro společnost, která se zaměřuje na celkové nastavení firem a jejich rozvoj udržitelného a odpovědného podnikání, jsou v Česku unikátním nezávislým hodnocením malých, středních i velkých firem, které jsou hodnoceny a oceňovány podle jejich strategie a aktivit v oblastech udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti.