Akce Koloběžka Městské policie odhalila 1 336 přestupků

|

Městská policie se na konci prázdnin v Praze zaměřila na dodržování správného způsobu jízdy cyklistů a koloběžkářů. Strážníci v rámci celoměstské dopravně bezpečnostní akce s názvem Koloběžka od minulého čtvrtka do neděle kontrolovali jezdce na kolech a koloběžkách, a to nejen sdílených prostředků.

Vedení hlavního města se snaží dlouhodobě řešit problémy způsobené uživateli sdílených kol a koloběžek. Kromě cílených a preventivních akcí se strážníci kontrolám cyklistů věnují v rámci své služby standardně po celý rok.

Strážníci v rámci akce Koloběžka odhalili 1 336 přestupků, za které uložili 402 pokut v celkové výši 191 800 korun. Dále bylo 63 přestupků oznámeno správnímu orgánu a ostatní byly řešeny domluvou. Nejvíce přestupků zjistili strážníci v Praze 1, konkrétně 288 a v Praze 2, kde odhalili 126 přestupků. Nejčastějším přestupkem byla jízda po chodníku a nedodržování dopravního značení. Na každém obvodním ředitelství byly na akci vyčleněny 2 dvojčlenné hlídky, v centrální městské části, kde jsou největší problémy, pak 4 hlídky strážníků. Kontroly se uskutečňovaly nahodile v různých časových intervalech.

„Touto akcí jsme dali jasně najevo, že problémy spojené s půjčovanými koloběžkami vnímáme a jsme připraveni řešit. Další kroky budou následovat, což se týká především neukázněného parkování koloběžek uprostřed chodníků. Pro mě jako primátora je bezpečnost v pražských ulicích prioritou,“ zdůrazňuje Bohuslav Svoboda, pražský primátor.

Hlavní město dlouhodobě hledá způsob, jak problémy s uživateli sdílených koloběžek a kol řešit. „Před několika dny jsme obdrželi metodické doporučení k možné regulaci elektrokoloběžek, které zpracovala ministerstva vnitra, průmyslu a obchodu a dopravy, se kterým se nyní seznamujeme. Následně by měla proběhnout schůzka za účasti primátora a městské policie, kde zmiňovaná doporučení a legislativní výklad vzájemně projednáme. Řešení problematiky sdílených koloběžek totiž vyžaduje spolupráci všech dotčených organizací. V podstatě by měla být vyznačena oficiální místa, kde budou koloběžky odkládány tak, aby byla nalezena zdravá míra vzájemné koexistence pěších, koloběžek, MHD i řidičů ve městě,” vysvětluje I. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib. „K tomu by měl být využit tzv. institut zvláštního užívání pozemní komunikace, který se jinak využívá například pro stavební práce, pořádání akcí či provozování stánků. Povolení vydává místní silniční úřad a jsou za poplatek. Řešení samostatným zákonem by nicméně bylo systémovější,“ dodává Zdeněk Hřib.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha kompletně obnoví další komunikace v Horních Počernicích

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila záměr veřejné zakázky na obnovu komunikace Prachovská a navazující části ulic Machovská a Dolská v Horních Počernicích. Součástí prací je i vybudování nové dešťové kanalizace, dále parkovacích stání, zpomalovacích prvků a doplnění veřejného osvětlení.

Praha

Hlavní město přistaví pavilon a zrekonstruuje budovu v Domově pro seniory Dobřichovice

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání vzali na vědomí pokračující realizaci investiční akce Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice včetně finančního zajištění této akce. Na nový pavilon a současně i rekonstruovaný stávající pavilon s celkovými 37 dvoulůžkovými pokoji a dalším vybavením hlavní město předpokládá, že vyčlení přibližně 216 milionů korun, dalších 60 milionů korun pokryje dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Praha

Hlavní město dohodou ohledně vlastnictví Slovanské epopeje ukončí několikaletý soudní spor s rodinou Muchových

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválili dohodu s rodinou Muchových ohledně Slovanské epopeje, čímž by měl skončit soudní spor týkající se slavného cyklu obrazů Alfonse Muchy. Nalezení nejvhodnějších prostor, kde budou kromě epopeje umístěna i další díla tohoto malíře, bude hlavní město řešit v rámci dalších jednání. Do doby, než bude rozhodnuto o konkrétním umístění děl, zůstane vystavena Slovanská epopej v Moravském Krumlově.