Ministerstvo zdravotnictvi··3 min

20 let České republiky v EU: členství v oblasti zdravotnictví přineslo občanům velké výhody i podíl na utváření celoevropských pravidel

Mezi největší přínosy dvacetiletého členství Česka v Evropské unii patří mj. možnost čerpat zdravotní péči v kterékoliv zemi EU, společné registrace nových léků před vstupem na trh, zapojení do expertních sítí lékařů nebo sdílení expertizy Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve veřejném zdraví. Tyto a další výhody dnes zástupci Ministerstva zdravotnictví představili na setkání s médii.

Hlavní díl kompetencí EU v oblasti zdravotnictví je založen na koordinaci a podpoře politik členských států. Oblast sdílených pravomocí je pak v oblasti ochrany trhu a zákazníků. Naopak zcela v působnosti států je pak organizace zdravotnictví a poskytování zdravotní péče, včetně jejího financování. Kompetence EU rostou v oblasti přeshraničních zdravotních hrozeb. Pandemie covid-19 vedla k posílení pravomocí EU, většímu sdílení informací, systému včasného varování či většímu důrazu na očkování jako nejúčinnější prevenci.

„Na úrovni členských států je velká síla EU ve sdílení znalostí a zkušeností. Samotným pacientům členství v EU přináší výhody prakticky ve všech oblastech života a zdravotnictví není výjimkou. Evropský průkaz zdravotního pojištění, špičková péče v oblasti vzácných onemocnění, obrovské finanční prostředky v řádech desítek miliard na modernizaci zdravotní péče či třeba mimořádné zajištění léčiv a očkovacích látek. To jsou výhody, které bychom bez členství v EU objektivně neměli. A na jejich tvorbě se aktivně podílíme,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Některé evropské státy si také vzájemně začínají uznávat i elektronické recepty na léky, Češi si tak mohou své léky v případě potřeby vyzvednout v zapojených lékárnách např. ve Španělsku, Polsku či Chorvatsku. Do budoucna takto budou uznávány a sdíleny i zdravotnická dokumentace či laboratorní výsledky,“ doplnil náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček s tím, že jako další přínosy členství v EU vidí také sdílení expertizy Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí ve veřejném zdraví, Evropské lékové agentury či DG HERA u krizových situací ve zdravotnictví.

Zásadní benefitem členství jsou také evropské fondy, které do českého zdravotnictví přinesly od roku 2008 podporu v řádu desítek miliard korun v oblasti rozvoje zdravotní péče, ale i IT (kyberbezpečnost), vědy a výzkumu, či energetických úspor u nemocničních budov.

V řadě oblastí současnou podobu Česko výrazně ovlivnilo EU mj. skrze svá předsednictví Radě EU v letech 2009 a 2022. Ve zdravotnictví jde zejména o směrnici o přeshraniční péči, která umožnila vznik Evropských referenčních sítí či sítě eHealth, dále nedávno schválené nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data nebo nové nařízení ke krvi, tkáním a buňkám, které stanovuje nové a přesné podmínky pro získávání a nakládání s těmito látkami tak, aby byl chráněn jak dárce, tak příjemce, a to stejně v celé EU.

Zdroj: mzd.gov.cz

Zadavatel
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (tehdy ČSR v rámci federace).

Další články od Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví: Pro zajištění léků děláme maximum. Výsledky máme na české i evropské úrovni
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví: Pro zajištění léků děláme maximum. Výsledky máme na české i evropské úrovni

Prvního června vstoupila v účinnost zásadní část zákona o léčivech. Nové povinnosti a nástroje získali držitelé rozhodnutí o registraci, distributoři, lékárny, Ministerstvo zdravotnictví i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Resort zdravotnictví dělá pro zajištění dostupnosti léků maximum, a to nejen n
Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou z 8. prosince loňského roku, která je ve většině bodů splněna. Posledním otevřeným bodem v diskuzi zůstává sjednocení odměňování zdravotníků. To počít
Ministr zdravotnictví odpověděl prezidentovi České lékařské komory na jeho dopis požadující zvýšení platů lékařů nad rámec Hegerova memoranda i prosincové dohody
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministr zdravotnictví odpověděl prezidentovi České lékařské komory na jeho dopis požadující zvýšení platů lékařů nad rámec Hegerova memoranda i prosincové dohody

V době, kdy je prosincová dohoda splněna prakticky ve všech bodech s výjimkou jednoho, nad kterým proběhnou další jednání tento a příští týden a řeší se jeho technické znění, jde požadavek na ještě razantnější zvýšení platů nad rámec uzavřené dohody a dosud vznesených požadavků České lékařské komory
V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jedné ze skupin předsedá Česká republika
Ministerstvo zdravotnictvi

V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jedné ze skupin předsedá Česká republika

V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jejím cílem je zajištění lepší dostupnosti nových léčiv pro pacienty v evropském regionu WHO. Sdružuje proto nejen jednotlivé členské státy, ale také zástupce farmaceutického průmyslu, neziskového sektoru nebo třeba pojišťovny a dalš
České nemocnice díky projektům energetických úspor ušetřily jednu miliardu korun. Ministerstvo zdravotnictví chce rozjet další projekty
Ministerstvo zdravotnictvi

České nemocnice díky projektům energetických úspor ušetřily jednu miliardu korun. Ministerstvo zdravotnictví chce rozjet další projekty

Nová meziresortní skupina pod vedením Ministerstva zdravotnictví chce výrazně urychlit zavádění energetických úspor v tuzemských zdravotnických zařízeních. Tým složený ze zástupců resortu zdravotnictví, ministerstva financí, Státního fondu životního prostředí ČR a Asociace poskytovatelů energetickýc
Od 1. července platí nová pravidla pro darování krve, která umožní darovat krev více lidem
Ministerstvo zdravotnictvi

Od 1. července platí nová pravidla pro darování krve, která umožní darovat krev více lidem

Dnešním dnem vstupuje v účinnost metodika, která je návodem k individuálnímu posuzování zájemců o darování krve v oblasti sexuálního chování. Z možnosti darovat krev nebudou paušálně vyřazováni muži, kteří měli pohlavní styk s muži, jako tomu bylo doposud. Tyto kroky proběhly ve spolupráci se Společ
Praktičtí lékaři mohou po zrušení preskripčního omezení předepisovat více léků s úhradou ze zdravotního pojištění
Ministerstvo zdravotnictvi

Praktičtí lékaři mohou po zrušení preskripčního omezení předepisovat více léků s úhradou ze zdravotního pojištění

Ministerstvo zdravotnictví od 1. července změnilo pravidla pro předepisování léků praktickými lékaři v případě preskripčního omezení u tzv. “L” léků. Na základě vyhlášky mohou nově praktičtí lékaři předepsat k úhradě ze zdravotního pojištění i léky, které na ně dříve musel písemně delegovat ambulant
Vláda na návrh Ministerstva zdravotnictví rozšířila seznam návykových látek o deriváty HHC a jim podobné látky
Ministerstvo zdravotnictvi

Vláda na návrh Ministerstva zdravotnictví rozšířila seznam návykových látek o deriváty HHC a jim podobné látky

Ministerstvo zdravotnictví po tom, co návrh připravilo a vláda jej schválila, obdrželo od Evropské komise souhlas se zařazením psychoaktivních látek označených jako HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zachá
V Senátu proběhla debata nad nežádoucími účinky vakcín proti Covidu-19. Účastníci se shodli, že přínosy očkování převyšují jeho rizika, nejčastější nežádoucí účinky těchto vakcín jsou nezávažné
Ministerstvo zdravotnictvi

V Senátu proběhla debata nad nežádoucími účinky vakcín proti Covidu-19. Účastníci se shodli, že přínosy očkování převyšují jeho rizika, nejčastější nežádoucí účinky těchto vakcín jsou nezávažné

V Senátu proběhlo jednání na téma “Očkování proti COVID-19 – Analýza nežádoucích účinků”, které bylo pořádáno ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, senátního Výboru pro zdravotnictví a sněmovního Výboru pro zdravotnictví. Podle studie WHO European Respiratory Surveillance Network zachránilo očko
Ministerstvo zdravotnictví zítra představí účastníkům jednání dopady možných změn v odměňování zdravotníků v lůžkových zařízeních a navrhne další postup
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví zítra představí účastníkům jednání dopady možných změn v odměňování zdravotníků v lůžkových zařízeních a navrhne další postup

Tématem série jednání je způsob naplnění jednoho z bodů dohody (jde o poslední bod prosincové Dohody, který zbývá naplnit) ze dne 8. prosince 2023.